Všetko o výcviku Kresťanský kouč

Často dostávame otázky, či sa koučom môže stať iba psychológ, aké vzdelanie je potrebné, aby záujemca zvládol výcvik, ako sa dá s kvalifikáciou kresťanského kouča uplatniť, koho môžem koučovať a pod. Sú to všetko dôležité otázky, pretože stať sa koučom vyžaduje úsilie, vytrvalosť, prácu na sebe a hlavne motiváciu pomáhať iným posúvať sa dopredu, nech by ich už na ceste životom zastavilo čokoľvek. Možno ste sa aj vy zaoberali myšlienkou stať sa kresťanským koučom, kládli ste si otázky, či sa na takúto profesiu hodíte a nakoľko je v súlade s vašim životným povolaním. Možno v bohatej ponuke kurzov hľadáte kurz, ktorý dôsledne vychádza z kresťanského chápania človeka a jeho poslania.

S hľadaním odpovedí sa nemusíte namáhať sami. Škola kresťanského koučingu vás pozýva na Informačný webinár nielen o samotnom výcviku Kresťanský kouč: základy životného koučingu, ale aj o širších súvislostiach uplatňovania koučingu v rôznych oblastiach života človeka, o súčasných trendoch vo svete aj u nás, o dôležitosti certifikácie, o hľadaní si „tej mojej“ cieľovej skupiny. Dozviete sa:

  • Čo znamená medzinárodná akreditácia programu Kresťanský kouč
  • V čom je kresťanský koučing iný
  • Ako výcvik prebieha
  • Čo všetko sa naučíte
  • Ako možno rásť po skončení výcviku
  • Prečo je certifikácia kresťanského kouča dôležitá
  • Kde budete musieť opustiť svoju „zónu komfortu“ a rásť
  • Koľko času si potrebujete na výcvik rezervovať

Lektori kurzu, s ktorými sa stretnete, vám radi odpovedia na tieto aj mnohé iné otázky. Srdečne vás pozývame vo štvrtok 15. júna 2023 o 19:00 hod. Webinár je bezplatný a potrvá 60 minút. Po zaregistrovaní sa vám pošleme linku, ktorou sa k webináru pripojíte. Registrácia tu: https://bit.ly/InfowebinarSKK