…aby vaša radosť bola úplná. (Jn 15, 11)

Martina Jokelová Ťuchová, kresťanská koučka,

lektorka Školy kresťanského koučingu

Pred minuloročnou Ženskou katolíckou konferenciou som premýšľala, aký biblický citát vložím do mojej vizitky kresťanskej koučky. Bol to práve tento. To som netušila, že ho započujem v liturgickom čítaní v rámci úvodnej svätej omše konferencie, a napokon, každá žena, ktorá prišla na rozhovor, prežívala vo svojom živote s týmto Slovom prepojenia v rôznych rovinách. A odchádzala s nádejou, povzbudením a väčšou radosťou.

Ako sa mi viaceré zdôverili, prednášku či workshop si môžu vypočuť zo záznamu, no mať čas len pre seba a skúmanie zmeny, po ktorej túžia, bolo pre nich nenahraditeľné.

Od tretieho ročníka Ženskej katolíckej konferencie zastrešovanej Spoločenstvom Ladislava Hanusa nás delí pár hodín. Toto podujatie pre stovky žien z celého Slovenska už tradične ponúka účastníčkam službu kresťanského koučingu. Osem koučiek v osobitnej sále Zrkadlového paláca je k dispozícii na 45-minútový rozhovor pre dohromady 48 vopred prihlásených záujemkýň. S kolegyňami sa veľmi tešíme na tento vzácny čas a v krátkej mozaike niektorých z nás sa podelíme o to, ako túto službu a krásnu konferenciu vnímame po skúsenosti predchádzajúcich ročníkov:

Zuzana Funteková

Čas na konferencii pre mňa doznieva v obrazoch:

– stretnutie so ženami, ktoré sú krásne a túžia byť krajšími …pre Neho, svojich blízkych, svoje okolie, pre seba, kvôli tomu, že sa im nedá inak.

– normálnosť a pravdivosť – v krehkosti, v nežnosti, v sile, v potrebe blízkosti, v potrebe sa postarať o druhých, ale aj v potrebe, aby bolo o nás postarané (o dušu, o telo).

– všetky generácie spolu v spoločných témach a súčasne každá za seba.

– každá za seba vo svojej individualite, so svojimi zdrojmi, okolnosťami, presvedčeniami, hodnotami, túžbami a každá autonómna vo svojich rozhodnutiach a riešeniach a

– kresťanský koučing – rešpektujúci a rozvojový nástroj,  ktorý vie pre toto všetko ponúknuť priestor a vytvoriť podmienky, aby mohlo byť objavované to nové a potrebné.

Miriam Němcová

„Aké boli koučovacie stretnutia so ženami na Ženskej katolíckej konferencii? Boli to stretnutia plné úprimnosti, skúmania i odhodlania hľadať skutočné odpovede na otázky a výzvy ich života. Som rada, že koučing ako nástroj mohol opäť pomáhať.

Každé koučovacie stretnutie bolo iné a jedinečné, lebo každá žena, ktorá doň vstúpila bola iná. Mnohé ochutnali koučovací rozhovor prvýkrát. Odmenou im za ich odvahu boli nové inšpirácie, motivácie a nájdené riešenia. Mnohé ženy boli prekvapené, čo všetko je možné “rozlúsknuť” počas 35-45 minútového koučovacieho rozhovoru. Prajem im, nech sa im darí robiť svet kúsok lepším všade tam, kam sa po konferencii vrátili. Veľmi im fandím.“

Kamila Novosedlíková

„Bola som plne sústredená na každú klientku – s nimi a pre nich – a uvedomovala som si jednu skutočnosť, že každá jedna žena potrebuje byť vypočutá… len vypočutá, tak veľmi im to chýbalo. Keby sme dali možnosť 2 hodiny, tak by sa nezastavil prúd slov, myšlienok, citov, sĺz. Polovica z nich povedala, že sa chcú len porozprávať, čo potrebovali vypovedať, vyjadriť to, čo dlho čakalo na priestor počúvajúceho človeka. Nehľadali riešenia, ale zaplatili si možnosť, že mali priestor na vyjadrenie toho, čo ich tlačilo. Aj mne samej to ukázalo na podstatnú časť koučovania: vytvoriť priestor bezpečia, byť plne prítomná pri klientke a bytostne načúvať jej životu.“

Katarína Gajdošová

Páčila sa mi atmosféra spolupatričnosti žien, ktoré chcú ísť viac s Ním. Ďakujem za túto možnosť slúžiť ženám. Vidím to ako dar, byť tam, kde ide o srdce ženy.

Žofia Majdeková

Vnímala som veľkú úprimnosť od žien, ktoré prichádzali na koučovací rozhovor, a to by sa nedialo, keby sa necítili v bezpečí a prijaté. Mám z toho radosť.

Ako prítomnosť kresťanských koučiek na konferencii hodnotí jej riaditeľka a autorka projektu Medzi nebom a ženou Andrea Mikolášiková? „Víziou Ženskej katolíckej konferencie je ponúknuť ženám komplexný balíček starostlivosti, inšpirácie a povzbudenia na ceste zrenia do plnosti Krista. Služba kresťanských koučiek sa už stáva neodmysliteľnou súčasťou tohto celostného prístupu. Naše účastníčky sú vďačné za službu načúvajúceho ucha, ktoré vytvára bezpečný priestor a príležitosť prizrieť sa téme, ktorá si pýta pozornosť. Profesionalita a zároveň ľudská zrelosť kresťanských koučiek si získala dôveru tímu i účastníčok Ženskej konferencie.“

Martina Jokelová Ťuchová, kresťanská koučka, lektorka Školy kresťanského koučingu