Aj život položím za teba

Utorok, 7. apríla 2020

Jn 13, 36-38

Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“
Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“
Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“
Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“

Otázky na zamyslenie

Kedy si bol v živote odhodlaný ako Šimon Peter a skončilo to naopak?Čo si prežíval, keď si bol odhodlaný?

Vďaka akej emócii to bolo?

A čo si prežíval, keď nastal pád?

Aká emócia to bola vtedy?

Čo ťa chcú tieto emócie naučiť?