Ako si obliecť Pána Ježiša Krista

Prvá adventná nedeľa – 1. decembra 2019

Rim 13, 11-14a

 Bratia, viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista.

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.


Otázky na zamyslenie

Prečítaj si ešte raz uvedený úryvok zo Svätého písma.
Čo podľa teba znamená obliecť si Pána Ježiša Krista?
Čo si máš obliecť? Ako máš žiť?
Čím sa má riadiť tvoj život, aby si si obliekol Ježiša Krista?
Ktoré oblasti tvojho života si potrebujú obliecť Ježiša Krista, lebo nie sú ešte evanjelizované?
Ako by vyzerali, keby boli evanjelizované?
Čo by si mohol  urobiť pre to, aby si sa aspoň trochu priblížil k tejto predstave?
Ako poznáš, že žiješ podľa Božej vôle?
Čo prežívaš pri tejto úvahe? Aké sú to emócie?
Čo dôležité ti chcú povedať?

Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma?

Ak sa chcete ponoriť ešte hlbšie, komentáre k dnešnému textu nájdete tu.