Seminár Emocie a koučing 2018« Back to Questions List

Ďakujem Marianovi, agentúre ADDA, Family Garden za seminár Emócie a koučing. Bolo to vynikajúce čo do prípravy, bol tam samotný Dan Newby a ďalší zaujímavý ľudia. Dan nás uviedol do sveta emócii a učil nás ako spoznávať vlastný emočný svet. Urobil som prvé kroky na dlhej ceste lepšie rozumieť sebe aj druhým. Pre mňa je to začiatok usilovného učenia sa jednotlivým emóciám s ich príbehom a impulzom, tak aby som mohol klienta sprevádzať tam kde naozaj potrebuje zmenu. Tým myslím nie len transakciu-zámenu správania za niečo vhodnejšie ale transformáciu, byť v plnosti tým kým nás Boh volá byť. Pre niekoho bol seminár objavením krásy nového farebného sveta, pre mňa zas výzvou hľadať svoju celoživotnú zatiahnutú brzdu zvanú buď pochybnosť alebo nejakú inú variantu strachu.
Posted by Pavol Karol Kytka
Asked on 28. apríla 2018 20:53