Seminár o emóciách - príležitosť na svedectvo« Back to Questions List

Seminár s Danom Newbym bol nezabudnuteľným časom. Najväčšiu vďačnosť však prežívam za to, že som mohla svedčiť o Božej prítomnosti pri koučovaní mladej dámy, ktorá objavila počas rozhovoru to, čo bolo dovtedy skryté hlboko v jej vnútri. Som rada, že som mohla spoznať koučov aj z iného prostredia. Myslím, že pre nás kresťanských koučov je to dôležitá skúsenosť, aby sme sa neuzatvárali, ale boli Mu svedkami.
Posted by Helena Sališová
Asked on 11. mája 2018 14:12

Hela, ďakujem pekne za toto svedectvo. Pán koná, používa nás ako nástroje, deje sa to v nečakaných okamihoch a neočakávaným spôsobom. My musíme byť iba pripravení a mať odvahu. Pre mňa bol seminár o emóciách výnimočný z viacerých dôvodov. Áno, po prvýkrát sa stretli zoči voči ”iní” kouči a kresťanskí kouči. Oni o nás tušia aj kadečo vedia, veď viacerí ste absolvovali oba typy výcviku. Chcel som, aby raz k takémuto stretnutiu prišlo, aby nás vnímali a uvedomili si silu, ak koučujeme z Ducha. To je naše dôležité poslanie v tomto svete. Nevedel som, že sa to udeje takto. Tú réžiu prenechávam Jemu, On mi našiel Dana Nwebyho, obaja sme šli do rizika a nie náhodou príde ešte tento rok z Talianska sestra Anna na našu konferenciu a tiež bude hovoriť o emóciách. Lebo mi vnímame emócie ako Boží dar, ktorý v našom živote dôležité miesto. Dan urobil kus práce a je na nás, aby sme sa (aj) na emócie pozreli cez Božiu optiku.
Teším sa, že ste toľkí na seminár prišli. Čaká nás veľa práce.
Ešte raz, Hela vďaka za Tvoju odvahu pri koučovaní aj za ochotu podeliť sa o to, ako On neustále v našich životoch pôsobí.

Posted by Marián Kubeš
Answered On 12. mája 2018 10:09