Blahoslavená je tá, ktorá uverila

Sobota – 21. decembra 2019

Lk 1, 39-45

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

Prečítaj si ešte raz uvedený úryvok zo Svätého písma.

Čo z toho, čo ti hovorí Pán, si ešte celkom neuveril?
V ktorých oblastiach života potrebuješ odvážnejšie vykročiť na cestu blahoslavenstva?
Čo cítiš, keď si to uvedomuješ?
Aké sú to emócie? Ktoré emócie túžiš cítiť viac?
Čo ti o sebe prezrádzajú?
Akú túžbu v tebe toto zamyslenie vzbudilo?

Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma?