Nové nebo

Pondelok, 23. marca 2020 Iz 65, 17-21 Toto hovorí Pán: „Hľa, ja tvorím nové nebo a novú zem, na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu; tešiť sa budú a večne jasať nad tými, ktoré ja stvorím. Lebo ja urobím z Jeruzalema mesto plesania a z jeho obyvateľov ľud radosti. A budem plesať nad Jeruzalemom,… Čítaj viac

Milosrdenstvo chcem, a nie obetu

Sobota, 21. marca 2020 Ž 51, 3-4. 18-19. 20-21a Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo  a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš… Čítaj viac

Božia láska a milosrdenstvo

Štvrtok, 19. marca 2020 Ž 89, 2-3. 4-5. 27+29 Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky;  po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal: Naveky zaistím tvoj rod a postavím tvoj… Čítaj viac

Kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude veľký

Streda, 18. marca 2020  Mt 5, 17-19 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by… Čítaj viac

Odpustenie

Utorok, 17. marca 2020  Mt 18, 21-35 Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi… Čítaj viac

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.

Pondelok, 16. marca 2020 Ž 42, 2. 3; 43, 3. 4 Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu; ony nech ma sprevádzajú a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich… Čítaj viac

Mojím pokrmom je plniť vôľu môjho Otca

Nedeľa, 15. marca 2020  Jn 4, 31-34 Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi, jedz!“ On im povedal: „Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte.“ Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo.  Otázky na… Čítaj viac

Milostivý a milosrdný je Pán.

Sobota, 14. marca 2020 Ž 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 Dobroreč, duša moja, Pánovi  a celé moje vnútro jeho menu svätému. Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy; on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. Nevyčíta nám ustavične naše… Čítaj viac