Božie cesty

Pondelok – 16. decembra 2019

Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása.
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.
Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve veď si, Pane, dobrotivý.
Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách.

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

Prečítaj si ešte raz uvedený úryvok zo Svätého písma.

Ako si vyberáš cesty, po ktorých kráčaš?
Ako sa ti darí v tichosti počúvať poučenie o božích cestách?
Ako zvyčajne  prijímaš pravdu o sebe?

Čo vtedy cítiš?

V akých situáciách súperí tvoja pravda s Božou pravdou?

Kedy bývaš “spravodlivejší” ako Boh?
Kde potrebuješ prejaviť sám sebe viac milosrdenstva?

Ako by si sa mohol stať pokornejším a tichým?
Ako by sa vtedy zmenil tvoj život?

Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma?