Božie pozvanie

Piatok – 20. decembra 2019

Lk 1, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

Prečítaj si ešte raz uvedený úryvok zo Svätého písma.

Čo prežívaš pri čítaní  slov “Lebo Bohu nič nie je nemožné”?
Akú máš osobnú skúsenosť s týmito slovami?
Kde vo svojom živote potrebuješ počuť tieto slová najviac?Kde potrebuješ ty povedať “…nech sa mi stane podľa tvojho slova“?
Čo ti najviac bráni povedať to?
Akým spôsobom sa k tebe prihovára Boh?
Akým spôsobom odpovedáš na Božie pozvanie ty?
Ako by si chcel odpovedať?

Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma? 

Všetky zamyslenia nájdete na stránke www.krestanskykouc.sk