„Bôžikovia“

Piatok, 20. marca 2020

 Ž 81, 9-11.14+17

Počúvaj, ľud môj, svedčím proti tebe, 
kiež by si ma poslúchol, Izrael.
Nebudeš mať iného boha,
ani sa nebudeš klaňať bohu cudziemu.
Veď ja som Pán, tvoj Boh,
ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny.

otvor si ústa a ja ti ich naplním.
Ale môj ľud nepočúval na môj hlas
a Izrael nedbal o mňa

Preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca:
nech si len idú za svojimi preludmi.
Keby ma môj ľud bol poslúchol, 
keby bol Izrael kráčal mojimi cestami,
kŕmil by som ho jadrom pšeničným
a sýtil medom zo skaly.“

Otázky na zamyslenie

Akým bôžikom máš najčastejšie pokušenie klaňať sa?Čo ti do tvojho života títo „bôžikovia“ prinášajú?

Aké istoty ti sľubujú? Čím ťa priťahujú?

Čo potrebuješ zmeniť vo svojom živote, aby si sa viac nechal “kŕmiť” jadrom pšeničným a medom?