Budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť

Streda – 4. decembra 2019

Lk 14, 12-14

Ježiš povedal poprednému farizejovi, ktorý ho pozval ako hosťa: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov ani príbuzných ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

 

Otázky na zamyslenie

Ako zmýšľa Ježiš o službe iným?
Čo očakáva od tých, čo službu poskytujú?

Čo ti hovoria slová „byť blahoslavený“?
Ak konáš nejaké dobro pre iných ľudí, čo ťa k tomu vedie?
Ako prijímaš službu od iných, keď vieš, že sa im nemôžeš odplatiť?
Čo vtedy prežívaš? Ktoré emócie sú najsilnejšie?

Túžiš byť blahoslavený?
Ak áno, ako n
a to pôjdeš?

Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma?

Komentár k dnešnému textu nájdete tu.