Čím len bude tento chlapec?

Pondelok – 23. decembra 2019

Lk 1, 57-66

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou.
Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“
Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“
Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili.
Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha.
Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

Prečítaj si ešte raz uvedený úryvok zo Svätého písma.
Ako uvažuješ o svojom živote?
Aké otázky si najčastejšie kladieš?
Ako si rozhodnutý odpovedať na nezaslúžený dar života?
V ktorých oblastiach si už rozpoznal Boží plán pre svoj život?
V ktorých oblastiach stále hľadáš odpoveď?

Akú odpoveď by si si najradšej dal na otázku “Čím len bude toto dieťa”?
Ktorú emóciu cítiš pritom najsilnejšie?

Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma? 

Všetky zamyslenia nájdete na stránke