Dobrá téma na koučing

Neraz počujem: „Rád by som si koučing vyskúšal, ale neviem, čo mám riešiť, nemám žiadnu tému“. Je to častá odpoveď  ľudí na ponuku koučovacieho rozhovoru, hoci iba na skúšku. Vtedy zostáva bezradný aj kouč, pretože bez témy nemôže byť rozhovor. A téma sa nedá vymyslieť, musí byť ozajstná.

Nájdenie témy nie je taká zložitá záležitosť, ako by sa nám to mohlo zdať na prvý pohľad. Musíme sa však najprv vzdať presvedčenia, že na kouča sa obraciame iba vtedy, keď sa nevieme pohnúť s niečím, čo nás veľmi ťaží.

Veľký priestor na rozhovor predstavujú naše nenaplnené túžby, predstavy, zámery a plány. Nemusíme nutne pociťovať nepohodu z toho, že niečo nefunguje. Áno, pociťovaná nepohoda, či dokonca bolesť, je často impulz k tomu, že vyhľadáme pomoc. Je to však reaktívne správanie, ktorým sa snažíme napraviť niečo, čo sa pokazilo. Konáme až keď nám je už dostatočne zle.

Múdrejšie je pozrieť sa do budúcnosti a formovať ju podľa našej predstavy už teraz.

Ukážeme si na troch situáciách, ako sa to dá: ŽENA, ktorá chce rozvíjať svoju spiritualitu, MUŽ, hľadajúci oblasti na rozvoj, a MANŽELSKÝ PÁR, ktorý hodnotí ich vzťah.

K pokojnému premýšľaniu o svojich budúcich plánoch alebo túžbach potrebujeme chvíľku času. Dobrú službu nám pritom môžu urobiť jednoduché pomôcky. Vďaka nim postupujeme systematickejšie, vystúp je elegantnejší a budeme potrebovať na to aj menej času.

Nie je koleso ako koleso

Môžete napríklad vyskúšať osvedčenú pomôcku, ktorou je koleso hodnôt. Má množstvo modifikácií, princíp však zostáva rovnaký: kruh rozdelený na 6, 8, či 10 segmentov predstavuje oblasti, ktoré sú vo vašom živote dôležité. Keď jednotlivé výseky kruhu alebo „koláča“ pomenujete, ohodnoťte každý podľa toho, ako ste s danou oblasťou dnes vo vašom živote spokojní. Použite stupnicu od 0 do 10 kde 10 znamená úplná spokojnosť a nula je pravý opak.

Ak napríklad celý „koláč“, ktorý sa chystáte rozkrájať, predstavuje spirituálnu stránku vášho života, potom jednotlivé výseky môžu znamenať nasledovné: vnútorný pokoj, starostlivosť fyzické a duševné zdravie, súcit s inými, služba druhým, zdravé vzťahy, prežívanie Božej prítomnosti, atď. Po ohodnotení by mohol vyzerať výsledok napr. takto:

 

Ozaj, aké koleso by ste si najradšej urobili vy? Možno také, ako tento muž, ktorý sa zamýšľal na využitím a rozvojom svojich schopností, darov a talentu. Jednotlivé segmenty rozkrájaného koláča pomenoval takto: rozvíjanie jazykových schopnosti, zdokonalenie sa v tímovej práci, získanie kvalifikácie v koučingu, atď. Na škále potom hodnotil, ako veľmi túži danú oblasť rozvíjať. Neskôr rozpracoval ako samostatné koleso iba oblasť tímovej práce.

Koleso môžeme popísať na rôznej úrovni všeobecnosti. Ak sa chceme zdokonaľovať vo vedení tímu, tak ako ten muž, jednotlivé oblasti už budú veľmi konkrétne: delegovať úlohy, plánovať si denný program, vyhodnocovať prácu kolegov, dávať spätnú väzbu, posilňovať dôveru v tíme, určovať priority. Každá z týchto oblastí predstavuje príležitosť na rozvoj hoci v niektorých môže byť celkom dobrý, určite však nie sú všetky oblasti rozvinuté rovnako a ani nie sú všetky pre neho rovnako dôležité.

Veľmi zaujímavé môže byť takéto koleso pre manželov. Obaja manželia môžu nezávisle ohodnotiť niektoré dôležité aspekty svojho spolužitia. Zaujímavá bude nielen diskusia o tom, ktoré oblasti by malo koleso zobrazovať, ale aj diskusia, keď si výsledok navzájom porovnajú. Na obrázku vidieť, že najväčší rozdiel je v segmente BLÍZKOSŤ a PRÚDENIE LÁSKY.

Mamičky na materskej by koleso popísali zasa ináč. Asi by tam zaradili také oblasti, ako si nájsť čas iba pre seba, ako zostať v kontakte s priateľmi, ako mať spoločný čas s manželom, ako sa postupne zapojiť do pracovného procesu, keď už budú deti väčšie a podobne.

Použitie kolesa je iba jednou z možností na hľadanie témy. Je zaujímavé tým, že aj vizuálne sa mám potvrdí to, čo intuitívne cítime vo svojom vnútri. Po čase môžeme koleso prehodnotiť a pozrieť sa či nastal nejaký posun v oblasti ktorú sme si vtedy vytýčili ako prioritu.

Tém na rozvoj a teda aj na rozhovor s koučom máme mnoho, iba ich treba objaviť.