Emócie a tímová práca

„Ktoré emócie vám pomáhajú pracovať v tíme efektívne?“

Presne takú otázku dostali účastníci štvormesačného programu Emócie v koučingu, ktorý pred niekoľkými dňami ukončili celodenným workshopom. Ako kouči pracujú nielen s jednotlivcami ale aj so skupinami a kompaktnými tímami. Bolo zaujímavé sledovať, ako si päťčlenné tímy kresťanských koučov poradia s použitím EMOLI kariet na rozvoj emocionálnej gramotnosti v online prostredí. Napokon to zvládli na jednotku a tu sú výsledky.

Rešpekt, inšpirácia a nadšenie

Vôbec neprekvapuje, že sa objavili emócie ako radosť, dôvera, ambícia, vytrvalosť, záväzok či bezpečie. Tri najfrekventovanejšie však boli REŠPEKT, INŠPIRÁCIA A NADŠENIE. Pozrime sa na ne bližšie.

Emócia REŠPEKTU ma nabáda zaobchádzať s druhým človekom ako s dôležitým. Pozorne ho počúvam, venujem mu pozornosť a dobre s ním zaobchádzam. Takéto správanie očakávam aj od druhých smerom ku mne. Rešpekt výrazne prispieva k prežívaniu psychologického bezpečia, čo je predpokladom pre kreativitu a inovatívne riešenia.

Zatiaľ čo rešpekt je emócia orientovaná predovšetkým na prítomnosť a minulosť, INŠPIRÁCIA je emócia upriamená budúcnosť. Keď som v tejto emócii, prežívam potrebu tvoriť, skúšať nové spôsoby, experimentovať. Opäť je to dobré východisko pre uplatnenie kreativity každého člena tímu.

NADŠENIE vzniká, keď ma osloví niečo, čo ma nejakým spôsobom presahuje. Vtedy dokážem prekonať sám seba. Môže to byť projekt, riešenie problému, vybudovanie niečoho nového a pod. Aj nadšenie je zamerané na budúcnosť, je nákazlivé, vie pritiahnuť ostatných.

Úloha pre lídrov

Každý z nás funguje v nejakej forme spolupráce s inými. Či už je to pracovný tím v zamestnaní, rodina, tím dobrovoľníkov a lebo záujmové združenie, na výsledok spoločného úsilia sa výraznou mierou podpisujú emócie, ktoré prežívame. Líder tímu vie veľmi jednoducho zistiť, v akom emocionálnom prostredí sa členom jeho tímu pracuje najlepšie. Keď sa s tímom sústredí na tri, štyri najdôležitejšie emócie a spoločne hľadajú spôsoby, ako ich stimulovať, prispieva k vytvoreniu emocionálnej klímy, ktorá zvyšuje predpoklad dobrých výsledkov. Naopak, ak sa o emocionálnu stránku tímovej spolupráce nezaujíma, prichádza o časť potenciálu svojich ľudí.

Aká emócia je v pozadí vašich najlepších výkonov? Ktorá emócia dokáže byť najväčšou bariérou vašej efektívnosti?