„Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“

Streda, 25. marca 2020

Hebr 10, 4-10

Bratia, je nemožné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy. Preto keď prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o mne –, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“
Najprv hovorí: „Obety a dary, ani obety zápalné ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší prvé, aby ustanovil druhé.
V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz a navždy.

Otázky na zamyslenie

V modlitbe Pána – Otče, náš sa modlíme: Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Ako vnímaš svoje poslanie plniť Božiu vôľu tu na zemi?Čo pre teba plnenie Božej vôle znamená?

V čom ju plníš a ktoré miesta v tvojom živote ešte nevieš odovzdať Pánovi – nie moja ale Tvoja vôľa nech sa stane?

Ako seba presviedčaš, že tvoja vôľa je aj Božou vôľou? Aké sú to mechanizmy?

Ako spoznáš, čo je Božia vôľa v tvojom živote?