Koučing je vynikajúci, keď veci nefungujú, ale môže nám dať oveľa viac

Je pravda, že o hľadaní pomoci zvonka uvažujeme najčastejšie vtedy, keď niečo v našom živote prestalo fungovať a sami si s tým nevieme poradiť. Vtedy sme ochotní otvoriť sa, priznať bezradnosť a obrátime sa – v niektorých situáciách – aj na kouča. Sú to korektívne pohnútky na strane klienta, ktoré ho priviedli za koučom, lebo túži po zmene (korekcii) toho, čo prežíva a obyčajne mu koučing aj vytúženú úľavu prinesie. Môže ísť o študenta, ktorý sa nevie dostať cez ťažkú skúšku a chce zanechať štúdium, o zatrpknutého kňaza, ktorého horlivosť zostáva farníkmi neprijatá, či o podnikateľa, ktorému sa prestalo dariť. Môže ísť o manželov, ktorí už dlhšie prežívajú vzájomné odcudzenie.

Otázka koučovaného vtedy obyčajne znie: „Ako dať do pôvodného stavu to, čo predtým fungovalo?“ Často ju sprevádzajú aj silné emócie ako je sklamanie, nespokojnosť, frustrácia, strach, obavy, pochybnosť, úzkosť. Niečo podobné asi prežíval aj nepoctivý správca (z Lukášovho evanjelia) v obave o svoju existenciu a preto robí kroky, ktoré síce ďalej poškodzujú jeho pána, ale ktoré jemu samému zabezpečia existenciu, aj keď ho zbavia správcovstva.

Koučing je vynikajúci nástroj, keď veci nefungujú. Vďaka nemu človek opäť získava stratenú rovnováhu a môže sa znovu rozbehnúť. Študent urobí skúšku, lebo sa zriekol tréningov a namiesto toho sa učil. Kňaz prišiel s iniciatívou, ktorá ľudí konečne zaujala a podnikateľ našiel odvahu zobrať si preklenovací úver. Manželia opäť zakúsili radosť, lebo si dopriali dovolenku, ktorú stále odkladali.

Koučing je vynikajúci nástroj, keď veci nefungujú, ale môže nám dať oveľa viac. Deje sa to vtedy, keď kouč pomôže klientovi zmeniť korektívny uhol pohľadu na preventívny. Ľudia nastavení na prevenciu však prichádzajú za koučom omnoho zriedkavejšie. Ich prístup sa podobá múdremu mužovi (z Podobenstva o dvoch staviteľoch), ktorý si postavil dom na skale, aby ho víchrica, voda či dážď nezničili. Prichádzajú aj v celkom iných emóciách: v nádeji, ašpirácii, istote, nadšení, obdive, odvahe, bázni. Dobrý kouč dokáže viesť koučovací rozhovor z perspektívy dlhodobého cieľa. Obrazne povedané – ako najlepšie postaviť dom tak, aby odolal živlom. Mení sa aj otázka, ktorá poháňa uvažovanie klienta: „ Ako môžem k takémuto cieľu kráčať čo najlepšie?“

Uvažovanie o dnešných krokoch tak, aby bol zohľadnený dlhodobý cieľ klienta, je prejavom jeho zrelosti a zodpovednosti. Takéto uvažovanie mu pomáha opakovane zvládnuť situáciu, ktorá ho chce na ceste k cieľu vykoľajiť. Preventívny pohľad je predovšetkým pohľad do budúcnosti. Nestačí iba skúmať, kde sa dnes nachádzame a ako by sme mohli odstránil prípadnú bolesť, ktorou trpíme. Potrebujeme sa hlavne zamýšľať nad tým, kam chceme kráčať. Dokonca aj nepoctivý správca bol za svoju predvídavosť ocenený. S víziou takéhoto cieľa

…prichádza študent za koučom s otázkou, ako najlepšie pristupovať k predmetom, ktoré mu vyslovene nesedia, aby si neohrozil celé štúdium a nepremrhal svoje talenty a dary

…prichádza kňaz s otázkou, ako v novej farnosti uplatniť svoju horlivosť a rešpektovať svojráznu mentalitu veriacich bez rizika vyhorenia či straty povolania

…prichádza podnikateľ s otázkou, ako čo najlepšie zabezpečiť prosperitu svojej firme, aby bol spoľahlivým zamestnávateľom a mohol vďaka zisku podporiť tvorbu hodnôt tam, kde sú najviac potrebné

…prichádzajú manželia s otázkou, ako zotrvať v radosti aj napriek vyčerpávajúcim životným okolnostiam, ktoré z času na čas nastanú

Naozaj dobrý koučing, hoci aj začal snahou o nápravu niečoho pokazeného, ide ďalej, než iba k opraveniu niečoho momentálne nefunkčného. Vedie nás k uvažovaniu, prečo robíme to, čo robíme. Pozýva nás k múdrosti, pozýva nás čerpať inšpiráciu z cieľa, ktorý presahuje nielen ťažkosti dneška, ale presahuje aj nás samých. Kto sme a kým sa chceme v živote stať, kam smerujeme. Dobrý koučing sa pýta, kde je naše srdce. Až vtedy, keď si odpovieme, budeme mať cieľ hodný nasledovania. Lebo ako vieme, tam, kde je naše srdce, je aj náš poklad.

Photo by Charles 🇵🇭 on Unsplash
Photo by dollar gill on Unsplash
Photo by Thomas Curryer on Unsplash