Kráľ a kraľovanie

Utorok – 17. decembra 2019

Ž 72, 1-2. 17

Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými.
Jeho meno nech je velebené naveky; kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, zvelebovať ho budú všetky národy. 

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

Prečítaj si ešte raz uvedený úryvok zo Svätého písma.
Akým kráľom je pre teba Ježiš?
Ako by si ho charakterizoval?
Čo na ňom najviac obdivuješ?
K čomu ťa v živote inšpiruje?
Kedy s ním hovoríš?
Čo mu najradšej hovoríš?
Čo by si sa ho chcel spýtať?

Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma? 

Komentáre k textu