KRESŤANSKÍ KOUČI – POMOCNÍCI NA CESTE RODINNEJ LÁSKY 

Renáta Lenčéšová a Jozefa Danová

Pod týmto označením našli nitrianskych kresťanských koučov účastníci diecézneho stretnutia rodín na nitrianskej Kalvárii v nedeľu 26. júna 2022. Podujatie sa konalo pri príležitosti X. svetového stretnutia rodín a Dňa rodiny, a aj v Nitre sa mohli rodiny stretnúť so svojimi biskupmi, tak ako v mnohých diecézach sveta paralelne so svetovým stretnutím rodín s pápežom Františkom v Ríme.

Pre účastníkov bol pripravený pestrý program, súťaže a hry pre najmenších, aj občerstvenie. Do programu sa zapojili aj cirkevné organizácie pôsobiace na území Nitrianskej diecézy so vzťahom k starostlivosti o rodinu, najmä nitrianske Centrum pre rodinu, ktoré pre účastníkov  pripravili aktivity duchovného i zábavného charakteru. Krížová cesta, svätá omša s biskupmi, piknik v tráve s klasikou, hodinka s biskupom, korunka Božieho milosrdenstva, svedectvá rodín, Liga pár páru, kresťanskí kouči, nafukovacie balony, šašovia s Christilandu, pesničkohry s Mirom Jilom, či rodinná hra, boli popri nafukovacom hrade, ale aj policajtoch, či hasičoch striekajúcich vodu na deti i rozhorúčené priestranstvo programovými aktivitami, ktoré sa snažili urobiť Deň rodiny v Nitre zaujímavým a príťažlivým.

Účasť kresťanských koučov na tomto celodennom diecéznom stretnutí rodín bola v rámci množstva zaujímavých sprievodných aktivít k dispozícii rodinám, ktoré sa prišli povzbudiť v ďalšom spoločnom kráčaní na nitriansku Kalváriu. Potešil nás každý záujem, niekoho na zopár slov o kresťanskom koučingu všeobecne, niekoho na získanie kontaktu na konkrétneho kresťanského kouča, a našli sme aj tiché miestečko na koučovací rozhovor. Potešilo nás zastavenie nášho kolegu Juraja Hatalu – kresťanského kouča z Trenčína, potešilo a povzbudilo nás zastavenie a záujem nitrianskeho pomocného biskupa Mons. Petra Beňa.

Vrcholom podujatia bola slávnostná sv. omša pri poľnom oltári, ktorú celebrovali nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s pomocným nitrianskym biskupom Mons. Petrom Beňom a ďalšími kňazmi. V závere svojho príhovoru biskup Viliam Judák rodinám odkázal: „Byť veriacim otcom a matkou v dnešnom svete je poslanie veľmi náročné, a my vám chceme poďakovať za vaše svedectvo žitej a živej viery. Vzťahy a hodnoty, ktoré sa žijú v rodine presahujú dvere rodinného hniezda, čo má veľký dosah na spoločenský a každodenný  život  v každej oblasti aj na život cirkvi. Preto si aj dnes vyprosujme silu, aby sme mohli žiť podľa vzoru Svätej rodiny, hľadať spôsob spolužitia vo vzájomnej láske, úcte a vzájomnej pomoci voči všetkým, aby sme tvorili jednu Božiu rodinu nažívajúcu v láske.“.

Súčasťou duchovného program bola aj modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva za prítomnosti pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa, ktorý v jej závere poďakoval za všetko úsilie organizátorov aj účinkujúcich počas Dňa rodiny v Nitrianskej diecéze.

Sme radi, že sme boli toho súčasťou.