Kým sa stávam…alebo s Ježišom na bicykli

R. A. Weigel, Ed.D, CPCC, CLPC, a prezident CCNI

To, kým ste dnes, je tá správna osoba pre vašu súčasnú realitu, no nie je to osoba, ktorou sa potrebujete stať, aby zmenila vašu budúcnosť.

Rád pracujem s ľuďmi na ich vízii budúcnosti. Je to skutočné “spolutvorenie” vízie budúcnosti s Božou pomocou. To, čo je často pre nich náročné pochopiť počas nášho koučovania vízie je, že osoba, ktorou sú teraz, nie je osoba pre ich budúcnosť. Aby mali budúcnosť akú chcú, niečo sa musí zmeniť. Väčšinou si to vyžaduje  nejaký posun v oblasti zručností, vzdelania, kvalifikácie, fyzických zmien, mentálneho pokroku, a čo je najdôležitejšie, duchovný rast.

Plánovanie budúcnosti je zábavné, ak ju spolutvoríte s Bohom a ak to tak robíte, najlepšie je plánovať s ceruzkou, ktorá má gumu. Ako sa posúvate vpred, Pán častokrát nájde spôsob ako vás sväto prekvapiť. Nezáleží na tom, ako veľmi sa vám to bude páčiť, nebudete mať pod kontrolou všetko, čo sa vám a pre vás bude diať počas smerovania k vašej budúcnosti. Veľa vecí v živote sa jednoducho nedá predvídať.

Pre vás ako kresťana vaše rozhodnutie nasledovať Krista znamená, že musíte zanechať svoju vlastnú cestu, vziať svoj kríž a nasledovať ho (Mk 8, 34). Je to ako jazdiť na  tandemovom bicykli na zadnom sedadle spolu s Kristom na prednom sedadle. Máte osobitnú úlohu, ktorú musíte plniť, musíte šliapať do pedálov, ak chcete, aby sa bicykel hýbal vpred a veľa komunikovať s vodičom, ale Ježiš je ten, kto riadi bicykel. On vidí cestu pred vami, vyhýba sa jamám, vyhodnocuje hustotu premávky a vyhýba sa nebezpečným miestam.  Je to tímová snaha, aby ste sa dostali do vášho cieľa.

Niektoré z vecí, ktoré Boh pre vás urobí počas vašej vizionárskej cesty, budú neplánované a nenapísané. Máte predstavu kam sa chcete dostať, no počas tejto cesty sa objavia prekvapenia, ktoré ju môžu čiastočne zmeniť. Možno budete potrebovať nejaký čas, aby ste si oddýchli, opravili defekt, vychutnali okolitú scenériu alebo išli menej vychodenou cestou. Pán vie, kam by ste chceli ísť, ale taktiež pozná najlepší spôsob, ako vás tam dostať bez toho, aby ste odpadli od vášho záväzku nechať ho v riadení namiesto vás.

Napríklad, pedagogická profesia hrala hlavnú úlohu väčšinu môjho dospelého života. Moja vízia pomáhať deťom ma viedla k tomu, aby som sa stal učiteľom a školským administrátorom, aby som im pomáhal získať zručnosti, poznanie a kritické myslenie potrebné na to, aby sa svet stal lepším miestom. Neustále som čelil výzve, aby som nachádzal rôzne formy vzdelávacích príležitostí pre rôzne typy detí. Počas desaťročí prešla moja vízia rôznymi zákrutami vedúc ma k tomu, aby som sa nakoniec stal kresťanským koučom, ktorý miluje prácu s pedagógmi, pomáha im, aby oni mohli pomáhať svojim študentom. Boh poznal jadro mojej vízie a ponúkol mi pohľad na cestu, ktorá bola menej vychodená.

Boh pozná vaše srdce, ale určite nezaškodí, ak si nájdete čas, aby ste spoluvytvárali vašu víziu s ním a hovorili spolu o tom, kam sa chcete dostať. Keď sa začnete hýbať smerom k vašej vízii, nebuďte príliš prekvapení, ak veci nepôjdu presne tak, ako ste si to predstavovali. Boh má vždy pre vás plány – plány, ktoré sú pre vaše dobro, nie záhubu – aby vám dal budúcnosť a nádej (Jer 29,11). Ako napísal Robert Frost v štvrtej strofe jeho slávnej básne Cesta, ktorou som nešiel

Poviem to s povzdychom

niekde veľmi veľmi dávno

dve cesty delili sa v lese a ja,

ja som sa vybral po tej, ktorou ich išlo menej predo mnou

a to spôsobilo, že všetko bolo inak.

Boh je úžasný v tom, ako vám poskytuje nové a náročné príležitosti pre váš rast, keď sa posúvate tým smerom, ktorý ste si vy dvaja spolu načrtli. Sedieť a čakať býva málokedy tá najlepšia voľba. Ako si budete vytvárať obraz vašej budúcnosti, Boh vás bude dostávať do situácií, ktoré budú pre vás výzvou. Budete musieť vykročiť, niečo opustiť,  premýšľať inak a viac mu dôverovať. Ak chcete, aby Boh robil niečo nové vo vašom živote, jednoducho  nemôžete pokračovať v tom, čo ste robili vždy.

Osoba, ktorá vás dostane tam, kde chcete v budúcnosti byť –  robiť veľké veci, o ktorých snívate –  je osoba, ktorou sa VÁM Boh pomáha stať. Ak dovolíte Kristovi riadiť bicykel, každá snaha, pokrok alebo príležitosť, ktorým budete čeliť, vás vždy budú posúvať na miesto, kde vy a Pán budete konať veľké veci.

Preklad: Katarína Tatranská


Dr. Rich Weigel má bohaté, viac ako dvadsaťročné skúsenosti s riadením školských zariadení. Okrem toho, že je certifikovaným koučom v oblasti riadenia a vízií, pôsobí ako mimoriadny profesor na viacerých univerzitách, kde vyučuje Strategické riadenie, Obchodnú etiku a Pedagogické riadenie. On a jeho tím poskytujú podporu, koučing a profesionálny rast tímom a lídrom v školách a firmách po celej krajine. Rich slúži ako prezident CCNI od januára 2020. Môžete ho zastihnúť na adrese