Letná škola kresťanských koučov 2023

Už po druhýkrát majú kresťanskí kouči na Slovensku možnosť absolvovať výnimočný program, ktorým je Letná škola kresťanských koučov 2023. Program, ktorý vznikol v spolupráci s kresťanským koučom Dr. Michaelom J. Marxom, MCC, CMCC, predstavuje intenzívnu formu rozvíjania kľúčových koučovacích zručností. Kombinuje výučbu, reflexiu, analýzu nahrávok, precvičovanie v rozhovoroch s reálnymi klientmi a zdieľanie v skupine. Na základe návrhov minuloročných účastníkov sme program rozšírili a doplnili najmä o praktické precvičovanie.

Forma

Vyučovanie bude prebiehať online (4 webináre) a jedno stretnutie – celodenný workshop – bude naživo v Pezinku 24. augusta 2023. Celý program bude tlmočený do slovenčiny.

Obsah

Program Letnej školy kresťanských koučov pozostáva z piatich modulov.

Modul 1: Ako mám reflektovať svoje koučovanie. Naučíme sa učiť sa, skúmať slabé miesta a vytyčovať si ciele rozvoja

Modul 2: Ako zlepšiť koučing budovaním vzájomnej dôvery. Naučíme sa, ktoré správanie posilňuje a naopak, ktoré narúša dôveru medzi koučom a klientom

Modul 3: Ako vyjsť zo zóny komfortu. Naučíme sa vyjsť z bezpečnej zóny a pomôcť tak rásť sebe aj našim klientom

Modul 4: Ako zdokonaliť svoj koučing lepším načúvaním Duchu Svätému. Naučíme sa dať Duchu Svätému v koučovacom rozhovore priestor a lepšie Ho počúvať.

Modul 5: Ako ďalej rásť. Vypracujeme si plán svojho rastu na nasledujúci rok

Podmienky účasti

Účasť v tomto programe vyžaduje niekoľko záväzkov, aby ste z neho získali čo najviac:

  • Urobiť medzi webinármi aspoň jeden (lepšie dva) rozhovor s klientom. Môžete efektívne využiť systém Koučujeme sa navzájom, ak momentálne nemáte iného klienta.
  • Nahratý rozhovor (rozhovory) si vypočuť a urobiť písomnú reflexiu podľa formulára, ktorý dostanete a ohodnotiť úroveň svojho koučovania
  • Zapísať svoju reflexiu na Google disk najneskôr 4 hodiny pred ďalším webinárom
  • Vypracovať si ročný plán rozvoja a dať ho tiež na Google disk
  • V prípade, že sa nemôžete niektorého webinára zúčastniť, zaväzujete sa vypočuť si nahrávky webinára

Termíny

27. 7. Modul 1 Ako mám reflektovať svoje koučovanie Online 19:00 – 21:00
3. 8. Modul 2 Ako zlepšiť koučing budovaním vzájomnej dôvery Online 19:00 – 21:00
10. 8. Modul 3 Ako vyjsť zo zóny komfortu Online 19:00 – 21:00
17. 8. Modul 4 Ako zdokonaliť svoj koučing lepším načúvaním Duchu Svätému Online 19:00 – 21:00
24. 8. Modul 5 Ako ďalej rásť – Workshop Prezenčne 9:00 – 16:00

Modul 5 je prezenčný workshop, ktorý bude v Kláštore kapucínov v Pezinku.

Lektor

Michael J. Marx, MBA, EdD, MCC, CMCC, je dvojnásobný certifikovaný “master” kouč (ICF aj CCNI), ktorý sa špecializuje na biznis koučing a konzultácie pre korporácie. V ICF vedie ‘Global Community of Practice on Ethics‘ a zároveň pracuje v Independent Review Board. Vedie tím, ktorý pracuje na interpretácii etického kódexu (Ethical Interpretive Statements). Patrí k významným kresťanským koučom. V minulosti bol prezident Christian Coaches Network International  (CCNI) a je autorom  publikácie Ethics and Risk Management for Christian Coaches (2016).

Spolu so svojim tímom založil aj neziskovú organizáciu Coaching Suicide Awareness s hlavným cieľom pomôcť ľuďom konať preventívne. Prevencia samovrážd je jeho srdcovou témou. Prednáša o nej a vedie semináre a workshopy na celom svete. Michael býva na úpätí San Juan Mountains v štáte Colorado a spolu so svojou manželkou a starajú sa 21 saňových psov.

Viac info: https://newtrailscoaching.com/ a https://coachingsuicideawareness.com/

Cena

EARLY BIRD cena za tento program je 318,-EUR (vrátane DPH) a platí do 31. 5. 2023 vrátane.

Cena po tomto termíne je 384,-EUR (vrátane DPH).

Poplatok 318,- EUR môžete zaplatiť v dvoch splátkach po 159,- EUR (prvú v lehote splatnosti faktúry a druhú najneskôr do 27. 7. 2023).

Obchodné podmienky

Letnú školu kresťanských koučov organizuje GKMK, s.r o. so sídlom Hlavná 90, 90089 Častá, IČO: 50908421, DIČ: 2120547077, IČ DPH: SK2120547077, číslo bankového účtu IBAN: SK5011000000002940040407, SWIFT: TATR SK BX.

Neuhradené zálohové faktúry do lehoty splatnosti automaticky stornujeme a uvoľníme miesto ďalšiemu záujemcovi.

Storno poplatky

Pri cene Early bird:

Ak sa účastník odhlási do 18. 7. 2023 (vrátane), vrátime mu plnú zaplatenú sumu.

Ak sa účastník odhlási do 23. 7. 2023 (vrátane), vrátime mu 50% zo zaplatenej sumy. Ak si za seba nájde náhradu, vrátime mu 100% zo zaplatenej sumy.

Ak sa účastník odhlási po 23. 7. 2023, zaplatenú sumu nevraciame. Ak si však účastník za seba nájde náhradu, vrátime mu 100% zo zaplatenej sumy.

Ako sa prihlásiť

Vyplňte prihlášku, ktorú nájdete tu:

https://docs.google.com/forms/d/1yfL0qoV8Gp5075oWxdS0f1OMxQ29mz5DTxw7YuYOa6E/edit?usp=sharing

Po vyčerpaní kapacity bude prihlasovanie zastavené.