LETNÁ ŠKOLA KRESŤANSKÝCH KOUČOV

Po prvýkrát majú kresťanskí kouči možnosť absolvovať výnimočný program, ktorým je  Letná škola kresťanských koučov 2022. Program, ktorý vznikol v spolupráci s kresťanským koučom Dr. Michaelom J. Marxom, predstavuje intenzívnu formu rozvíjania zručností každého účastníka v kľúčových kompetenciách. Kombinuje výučbu, reflexiu, analýzu nahrávok, precvičovanie v rozhovoroch s reálnymi klientmi a zdieľanie v skupine.

Forma

Vyučovanie bude prebiehať online (4 webináre) a jedno stretnutie – workshop – bude naživo v Bratislave 23. júla 2022. Program bude tlmočený do slovenčiny.

Obsah programu

Program Letnej školy kresťanských koučov pozostáva z piatich modulov.

Modul 1: Ako mám reflektovať svoje koučovanie. Naučíme sa učiť sa, skúmať slabé miesta a vytyčovať si ciele rozvoja

Modul 2: Ako zlepšiť koučing budovaním vzájomnej dôvery. Naučíme sa, ktoré správanie posilňuje a naopak, ktoré narúša dôveru medzi koučom a klientom

Modul 3: Ako vyjsť zo zóny komfortu. Naučíme sa vyjsť z bezpečnej zóny a pomôcť tak rásť sebe aj našim klientom

Modul 4: Ako zdokonaliť svoj koučing lepším načúvaním Duchu Svätému. Naučíme sa dať Duchu Svätému v koučovacom rozhovore priestor a počúvať Ho.

Modul 5: Ako ďalej rásť. Vypracujeme si plán svojho rastu na nasledujúci rok

Podmienky účasti

Veľkosť jednej skupiny je obmedzená na 12 účastníkov. Ak bude vytvorená iba jedna skupina, webináre budú vždy vo štvrtok (druhý termín v tabuľke nižšie).  V prípade väčšieho záujmu sa otvorí aj druhá skupina a ten istý webinár bude aj v stredu. Prezenčný workshop bude spoločný pre obe skupiny.

Účasť v tomto programe vyžaduje niekoľko záväzkov:

  • Urobiť medzi webinármi aspoň jeden (lepšie dva) rozhovor s klientom. Môžete efektívne využiť systém Koučujeme sa navzájom, ak momentálne nemáte iného klienta.
  • Nahratý rozhovor (rozhovory) si vypočuť a urobiť písomnú reflexiu podľa formulára, ktorý dostanete a ohodnotiť úroveň svojho koučovania
  • Nahrať svoju reflexiu na Google disk najneskôr 4 hodiny pred ďalším webinárom
  • Nahrať svoj ročný plán rozvoja po jeho vypracovaní
  • Je možná iba jedna absencia, ktorú treba nahradiť vypočutím si nahrávky webinára

Termíny

6./7. 7. Modul 1 Ako mám reflektovať svoje koučovanie Online 19:00 – 20:30
13./14. 7. Modul 2 Ako zlepšiť koučing budovaním vzájomnej dôvery Online 19:00 – 20:30
23. 7. Modul 3 Ako vyjsť zo zóny komfortu Prezenčne 13:00 – 17:00
27./28. 7. Modul 4 Ako zdokonaliť svoj koučing lepším načúvaním Duchu Svätému Online 19:00 – 20:30
3./4. 8. Modul 5 Ako ďalej rásť Online 19:00 – 20:30

Modul 3 je prezenčný štvorhodinový workshop, ktorý bude v Centre Salvator v Bratislave na Jakubovom námestí 5/2557 v čase od 13:00 do 17:00 hod.

Lektor

Michael J. Marx, MBA, EdD, PCC, CMCC, je certifikovaný kouč (ICF), ktorý sa špecializuje na biznis koučing a konzultácie pre korporácie. V ICF vedie ‘Global Community of Practice on Ethics‘ a zároveň pracuje v Independent Review Board. Vedie tím, ktorý pracuje na interpretácii etického kódexu (Ethical Interpretive Statements). Patrí k významným kresťanským koučom. V minulosti bol prezident Christian Coaches Network International  (CCNI) a je autorom  publikácie Ethics and Risk Management for Christian Coaches (2016).

Spolu so svojim tímom založil aj neziskovú organizáciu Coaching Suicide Awareness s hlavným cieľom pomôcť ľuďom konať preventívne. Prevencia samovrážd je jeho srdcovou témou. Prednáša o nej a vedie semináre a workshopy na celom svete. Michael býva na úpätí San Juan Mountains v štáte Colorado a spolu so svojou manželkou a starajú sa 21 saňových psov.

Viac info: https://newtrailscoaching.com/ a https://coachingsuicideawareness.com/

Cena

EARLY BIRD cena za tento program je 228,-EUR (vrátane DPH) a platí do 23. 6. 2022 vrátane.

Cena po tomto termíne je 300,-EUR (vrátane DPH).

Poplatok 228,- EUR môžete zaplatiť v dvoch splátkach po 114,- EUR (prvú v lehote splatnosti faktúry a druhú najneskôr do 6. 7. 2022).

Obchodné podmienky

Letnú školu kresťanských koučov organizuje GKMK, s.r o. so sídlom Hlavná 90, 90089 Častá, IČO: 50908421, DIČ: 2120547077, IČ DPH: SK2120547077, číslo bankového účtu IBAN: SK5011000000002940040407, SWIFT: TATR SK BX.

Neuhradené zálohové faktúry do lehoty splatnosti automaticky stornujeme a uvoľníme miesto ďalšiemu záujemcovi.

Storno poplatky

Pri cene Early bird:

Ak sa účastník odhlási do 23. 6. 2022 (vrátane), vrátime mu plnú zaplatenú sumu.

Ak sa účastník odhlási do 30. 6. 2022 (vrátane), vrátime mu 50% zo zaplatenej sumy. Ak si za seba nájde náhradu, vrátime mu 100% zo zaplatenej sumy.

Ak sa účastník odhlási po 30.6.2022, zaplatenú sumu nevraciame. Ak si však účastník za seba nájde náhradu, vrátime mu 100% zo zaplatenej sumy.

Ako sa prihlásiť

Vyplňte prihlášku, ktorú nájdete tu:

https://docs.google.com/forms/d/1yfL0qoV8Gp5075oWxdS0f1OMxQ29mz5DTxw7YuYOa6E/edit?usp=sharing

Po vyčerpaní kapacity bude prihlasovanie zastavené.