Milosrdenstvo chcem, a nie obetu

Sobota, 21. marca 2020

Ž 51, 3-4. 18-19. 20-21a

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo 
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu
a očisť ma od hriechu.
Veď ty nemáš záľubu v obete,
ani žertvu neprijmeš odo mňa.
Obetou Bohu milou je duch skrúšený;
Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.
Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu,
vybuduj múry Jeruzalema.
Potom prijmeš náležité obety,
obetné dary a žertvy. 

Otázky na zamyslenie

Ktorý verš tohto žalmu dnes najviac rezonuje v tvojom srdci?

Čo ti slová tohto verša hovoria?

Ako reaguje tvoje srdce, aké emócie v tebe tie slová vyvolávajú?

Akými slovami by si chcel prosiť o srdce skrúšené a ponížené?

Čo všetko by si povedal?