Naučil sa poslušnosti a stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú

Veľký piatok 10. apríla 2020

Hebr 4, 14-16; 5, 7-9Bratia, keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.
Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

Otázky na zamyslenie

Aké miesto má v tvojom živote Ježiš, Boží Syn?Ako by si opísal dôveru, ktorú k nemu máš?

V ktorých oblastiach cítiš, že potrebuješ Ježiša viac poslúchať?

Čo všetko už priniesla Božia milosť do tvojho života?

Aké sú tvoje najhlbšie túžby vo vzťahu k Ježišovi?