Nebojte sa otázok – nová publikácia

Nečakajte dobré odpovede, ak nedávate dobré otázky, pripomína Marilee Adamsová, odborníčka na silu otázok všetkým, ktorí sa profesionálne venujú pomáhajúcim profesiám. Sú to predovšetkým kouči, poradcovia, terapeuti, učitelia, konzultanti, ale aj rodičia a vychovávatelia. Sila otázok sa dá merať veľkosťou premeny, ktorú v druhom vyvolá.

 

Úlohou tejto publikácie je pomôcť pri tvorbe otázok v rôznych druhoch rozhovorov. V prvej časti vysvetľujem, prečo otázky dokážu byť také mocné pri premene človeka – či už si ich kladieme sami, alebo nám ich kladie niekto iný. Pozornosť venujem prepojeniu otázok na všetko ostatné, čo sa v koučovacom rozhovore deje. To, z čoho otázka vychádza, musíme počuť a zachytiť, aby sme ju vedeli dobre sformulovať. Pozrieme sa aj na to, ako sa pýtajú kouči a čo o kladení otázok hovorí kompetencia silné dopytovanie. Na konkrétnom koučovacom rozhovore ilustrujem, ako sa vďaka silnému dopytovaniu rozhovor posúva smerom k užitočnému riešeniu pre koučovaného.

V druhej časti sa bližšie pozrieme na samotnú konštrukciu otázok, na typy otázok a ich rôzne funkcie. Detailne si priblížime predovšetkým prepojenie počúvania a kladenia otázok. Každá otázka z niečoho vychádza a niekam smeruje. Súčasne ju formulujeme tak, aby viedla k tomu najlepšiemu možnému objavu, ktorý v danej chvíli môže koučovaný urobiť. Táto časť je predovšetkým zameraná na posilnenie schopnosti kouča v danom okamihu rozlíšiť, ktorá otázka najviac klientovi pomôže.

V tretej časti nájdete príklady takmer 300 otázok zoskupené do tematických okruhov, ktoré sa vyskytujú vo väčšine rozhovorov. Kouči ich môžu použiť tak, ako sú v knihe uvedené, alebo si ich flexibilne prispôsobia situácii s konkrétnym klientom. V žiadnom prípade to nie je vyčerpávajúci zoznam, ale ukážka toho, ako by takéto otázky mohli vyzerať. Aj výber situácií je limitovaný na tie, ktoré sú v praxi najfrekventovanejšie.

Vo štvrtej časti nájdete 12 cvičení, ktoré pomôžu koučom zvýšiť si pohotovosť v kladení otázok, čiže tvoriť otázky silnejšie a zároveň jednoduchšie. Pravidelným precvičovaním sa posilňuje návyk a kvalita práce kouča postupne narastá.

Prajem vám, aby vás tento sprievodca otázkami inšpiroval k hľadaniu a tvorbe vlastných, originálnych a predovšetkým premieňajúcich otázok. Aby sa otázky stali dôležitým míľnikom, nie cieľom pri pomáhaní iným.

 

Knihu si môžete objednať TU.