Nové nebo

Pondelok, 23. marca 2020

Iz 65, 17-21

Toto hovorí Pán: „Hľa, ja tvorím nové nebo a novú zem, na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu; tešiť sa budú a večne jasať nad tými, ktoré ja stvorím. Lebo ja urobím z Jeruzalema mesto plesania a z jeho obyvateľov ľud radosti. A budem plesať nad Jeruzalemom, tešiť sa budem zo svojho ľudu; už tam nebude počuť plač ani bolestné volanie. Nebude tam dieťa, čo žije len niekoľko dní, ani starec, ktorý nedoplní svoj vek, lebo najmladší zomrie ako storočný, a kto sa nedožije sto rokov, bude prekliaty.
Budú stavať domy a bývať v nich, budú sadiť vinice a jesť ich ovocie.

Otázky na zamyslenie

Kde je dnes v tvojom živote bolesť a plač?

Čo je zdroj tvojej najväčšej radosti?

Ako ťa text inšpiruje k obnove svojho života?

Aká by mala byť, aby to tešilo Pána?

Čím už dnes tešíš Pána?