Odrazu stojíš a vidíš zázrak: vzácna skúsenosť zo Ženskej konferencie

Autor: Martina Jokelová Ťuchová

Začiatkom júna sa v bratislavskom Pálffyho paláci uskutočnila Ženská katolícka konferencia s témou „SOM“, kde boli kresťanské koučky pozvané poslúžiť účastníčkam koučovacím rozhovorom. Kresťanský koučing (KK) sa na tejto konferencii stretol s nečakaným záujmom, takže našich päť koučiek absolvovalo 40 koučovacích rozhovorov (každá bola k dispozícii 8 klientkam v dĺžke cca 45 minút). Záujemkyne sa aj počas programu chodili koučiek pýtať, či sa uvoľnilo miesto a či sa nezmestia aj tie, ktoré sa vopred elektronicky neprihlásili. Kapacity však nepustili, takže sa museli uspokojiť s informáciou, kde môžu vyhľadať kresťanských koučov po konferencii.

Z ohlasov koučovaných vieme, že veľa cez túto službu dostali, ale veľa dostali aj naše koučky. Túto skúsenosť by odporučili každému absolventovi výcviku KK ako „povinnú prax“, v ktorej sa stretli s reálnymi klientmi s ich rôznymi motiváciami, s pestrými témami, ale stretli sa i s klientkami bez témy, či bez chuti niečo meniť, alebo s chuťou koučing len tak vyskúšať. Bola to príležitosť pre osvetu, čo je a čo nie je kresťanský koučing, v čom všetkom vie byť silným nástrojom a ako dokáže premieňať, no zároveň, ako sa koučky zhodli, aj veľká výzva ponúkať v tej pestrosti očakávaní záujemkýň len „čistý“ koučing bez mentorstva, poradenstva či terapie. Zuzka Ševčíková zhodnotila: „Bola to skúsenosť, pri ktorej som sa opäť presvedčila, že kresťanský koučing má čo ponúknuť a čo odovzdať.“

„Bolo náročné absolvovať toľko rozhovorov za sebou, odchádzala som unavená, ale povzbudená a vďačná, že som mohla byť súčasťou. V atmosfére som cítila energiu žien pokope, láskavosť k sebe navzájom, starostlivosť pod vedením organizátoriek. Krásne prostredie. Najsilnejší dojem mi ostal z troch minút pozorovania biblického tanca pomedzi koučingy: pokoj, krása, načerpanie pri Bohu,“ spomína si na konferenciu Katka Čakanka Matušíková. Ako zhodnotila sestra Kamilka Novosedlíková i Erika Kopisová, počas koučovacích rozhovorov sa premietla veľká potreba žien byť prijaté, aktívne vypočuté bez hodnotenia, potreba dopriať si čas na hľadanie svojej identity, túžob a talentov prekrytých dennou rutinou, potreba porozumieť svojim emóciám… Všetko oblasti, v ktorých vie byť kresťanský kouč cenným sprievodcom. Sestra Mariela Pavlíková, OSF, dodáva, že je vďačná za túto možnosť a ponuku kresťanského koučingu by vrelo odporučila zaradiť aj do programu iných kresťanských konferencií, stretnutí či festivalov pre rodiny či mladých.

Dve otázky koučkam

 1. Čo vám skúsenosť na ženskej konferencii priniesla do vašej koučovacej praxe?
 2. Váš najsilnejší zážitok?

Kamila Novosedlíková, FMA:

 1. Do mojej koučovacej praxe mi táto skúsenosť priniesla výzvu počúvať nahrávky koučovania, a tak získavať vlastný feedback. Ďalej uvedomenie, že kvalitná bezprostredná príprava na stretnutie s klientom je najúčinnejší začiatok koučovacieho stretnutia, a napokon zistenie, aké je ustavičné vzdelávanie sa a ochota k sebazmene nesmierne dôležité.
 2. Najviac ma prekvapila moja vlastná radosť a nadšenie zo stretnutí so ženami, ktoré veľmi chceli niečo urobiť so svojím životom.

Erika Kopisová:

 1. Najviac oceňujem to, že som mala možnosť koučovať ľudí, ktorí koučing dovtedy nepoznali. Bolo veľmi pekné môcť vidieť ako prehlbujú svoje uvažovanie cez koučovacie otázky a ako sa dobre cítia v tom, že sú aktívne počúvaní. Pre viacerých to bola novinka, ktorú napokon ocenili ako veľmi užitočnú pomoc pre seba. Posilnilo to moju dôveru v koučing, ako nástroj, ktorý je veľmi dobrý a rada ho budem ďalej ponúkať aj tým, ktorí ho ešte nezažili.
 2. Prekvapenie v uvažovaní jednej koučovanej, keď si uvedomila, ako dlho v sebe nosí skrytú túžbu z dávnejšieho obdobia jej života. Zarazene chvíľu mlčala a potom sa zasmiala: „Čo vy, kouči, vytiahnete z človeka?!“ Bola veľmi vďačná za toto uvedomenie a ja som bola vďačná za možnosť byť pri jej dôležitom objave.

Katka Čakanka Matušíková:

 1. Reflektujem rozhovory a vidím, koľko sa ešte potrebujem učiť, aby v rozhovoroch bolo menej mňa a Ducha Svätého viac. Toto mi to prinieslo najviac – hlbšie uvedomenie viac sa spoliehať, viac počúvať Ducha Svätého aj počas rozhovoru.
 2. Keď som prežila spolu s mojou koučovanou radosť z nájdenia cesty, ktorá sa jej zdala pred rozhovorom neexistujúca. Že existuje východisko a je dobré. Veľký kameň spadol zo srdca a ostala ľahkosť.

Zuzka Ševčíková:

 1. Považujem to za veľmi dobrú skúsenosť, nakoľko som mohla koučovať „reálnych klientov“ s reálnymi témami. Boli to ženy, ktoré o koučingu „niečo“ počuli, ale bola to ich prvá skúsenosť. Vopred som nevedela, kto príde, ani aká bude téma. Aj na základe počtu koučovaných rozhovorov som sa snažila zostať maximálne disponovaná a pripravená poskytnúť plnohodnotný koučovací rozhovor. Keďže ženy a ich témy boli rôzne, vždy to bol nový začiatok a nové precvičenie mojich koučovacích zručností.
 2. Ten moment, keď bolo vidno, ako sa koučovaná dotkla svojho vnútra a objavila v ňom to, čo hľadala, prípadne postrádala. A tiež reakcia jednej z koučovaných žien, ktorá mi po rozhovore povedala, že toto ju obohatilo viac ako prednášky. Lebo aj všetky kvalitné prednášky si dokáže nájsť na webe, ale toto bola pre ňu tak osobná a špecifická skúsenosť, ktorá sa nezopakuje.

Mariela Pavlíková, OSF:

 1. Pre mňa to bolo obrovská skúsenosť, boli to moje prvé ozajstné klientky. Vystúpila som  z ” komfortnej zóny”  a každým jedným koučovacím rozhovorom  na konferencii som sa ja sama učila, ako nenaskočiť na úskalie radiť, byť tam pre klienta , počúvať, klásť otázky, vytvoriť priestor prijatia.  Zažila som skúsenosť, že stojím na ” posvätnej pôde” ľudského srdca a životného príbehu. Zakúsila som veľkú vďačnosť mnohých žien, pre ne bolo vzácne, že tam niekto bol leň pre ne, počúval ich, bol s nimi v ich bolesti i v radosti.
 1. Keď klientka si začala opakovať otázku, ktorú som jej položila, začala plakať, lebo si uvedomila, že touto otázkou prišla na odpoveď, ktorú hľadala. Odrazu stojíš a vidíš zázrak.

 

Foto: Ženská katolícka konferencia/Barbara Reháková