Otvorte dar emócií

Boh nás stvoril ako emocionálne aj racionálne bytosti. Obidve tieto stránky sa dopĺňajú. Navzájom sa podporujú, definujú a vyjasňujú. Až emócie a rozum dohromady nás robia úplnými a umožňujú nám život v plnosti. Takto píše Matthew Elliott[1], keď sa vo svojej knihe zamýšľa nad tým, prečo sme vo veľkej miere stratili kontakt s vlastnými emóciami a podľahli sme presvedčeniu, že emócie sú nespoľahlivé, nebezpečné, ba dokonca zlé. Príliš sme dali do popredia „myslieť“ a potlačili sme „cítiť“. Akoby sme jednu časť seba zatvorili a zamkli ako nepotrebný či nebezpečný živel. Čelíme mnohým problémom a neuvedomujeme si, že v ich pozadí sú emócie. Zlyhávajú inštitúcie či osobnosti, ktoré bývali tradične zárukou spoľahlivosti, serióznosti a pokoja. Výsledkom je naštrbená, či poriadne nalomená dôvera. A keď dôvera chýba, klesá ochota človeka zúčastniť sa, angažovať sa, ísť odvážne hoci aj do rizika. Manželstvá čelia veľkým krízam, lebo sa z nich vytratila láska, obeta, súcit, odpustenie. Firmy volajú po lojálnosti, nadšení, ale stále motivujú viac strachom. A nám všetkým akoby chýbala odvaha pravdivo sa na túto situáciu pozrieť.

Hoci sme stvorení aj s emóciami a stáročia sa pokúšame porozumieť im, zostávame stále emocionálne negramotní, píše Dan Newby[2] a prirovnáva to k negramotnému človeku, ktorý sa pozerá na napísané slová. Vidí ich, vie, že niečo znamenajú, majú účel aj hodnotu, ale nevie prísť na to, čo to je. Aj preto sa rozhodol napísať knihu, ktorá odhaľuje nielen význam emócií v našom živote ale ukazuje aj na spôsob, ako ich lepšie spoznať a ako s nimi pracovať tak, aby nám viac slúžili. Napísal knihu o neotvorenom dare a ponúka nám jeho poklady.

Čo všetko sa naučíme? Napríklad to, že vždy sme v nejakej emócii alebo skôr v emóciách. Nemôžeme byť bez emócií, ak sme živí. Hoci môžeme napočítať stovky rozmanitých emócií, každá z nich nesie jedinečné posolstvo. Informuje nás o niečom dôležitom. Emócie sú zrkadlom nášho vnútra a pravdivo sa nám prihovárajú. Záťažou sa stávajú preto, lebo niekedy sa prihovárajú veľmi razantne, neodbytne a vyčerpávajúco. Preto máme skôr tendenciu ignorovať ich, vyhýbať sa im, či ich potláčať. Platíme však za to veľkú daň. Zostávame v nevedomosti a nikam sa neposúvame. Pozrite si knihu Neotvorený dar a zistíte, že máte poruke skutočný poklad.

Tu si môžete knihu objednať

[1] Elliott, M. A.: Feel. The power of listening to your heart. Monarch Books, 2008

[2] Newby, D., Núñez, L.: Neotvorený dar. Príručka emocionálnej gramotnosti. 2019