Otvorte dar emócií

Boh nás stvoril ako emocionálne aj racionálne bytosti. Obidve tieto stránky sa dopĺňajú. Navzájom sa podporujú, definujú a vyjasňujú. Až emócie a rozum dohromady nás robia úplnými a umožňujú nám život v plnosti. Takto píše Matthew Elliott[1], keď sa vo svojej knihe zamýšľa nad tým, prečo sme vo veľkej miere stratili kontakt s vlastnými emóciami… Čítaj viac

Koučing je vynikajúci, keď veci nefungujú, ale môže nám dať oveľa viac

Je pravda, že o hľadaní pomoci zvonka uvažujeme najčastejšie vtedy, keď niečo v našom živote prestalo fungovať a sami si s tým nevieme poradiť. Vtedy sme ochotní otvoriť sa, priznať bezradnosť a obrátime sa – v niektorých situáciách – aj na kouča. Sú to korektívne pohnútky na strane klienta, ktoré ho priviedli za koučom, lebo… Čítaj viac

THRIVE 2019. Virtuálna konferencia kresťanských koučov

Medzinárodná sieť kresťanských koučov CCNI organizovala v dňoch 10. až 12. 10. virtuálnu konferenciu THRIVE („prosperujte“, „prekvitajte“). Tento rok bol kľúčovou témou koučing z biblickej perspektívy. Má pomôcť kresťanským koučom hľadať spôsoby realizácie svojej služby tak, aby klienti žili plnšie životy v duchu evanjelia, aby kouči vedeli odovzdávať biblické posolstvo… Čítaj viac

Ako sa systematicky zdokonaľovať

Autor: Dennis Hooper[1] Mnohé veci vo svojom živote nemáte pod kontrolou. Čo však môžete kontrolovať sú vaše voľby. A môžete vplývať na ľudí a okolnosti. Cielené úsilie je omnoho efektívnejšie, keď ho robíte zámerne. Pred pár týždňami sa na mňa obrátil jeden klient s otázkou: „Počuj Dennis, stále nás povzbudzuješ, aby sme hľadali… Čítaj viac

Noví kresťanskí kouči

Záver júna patrí obyčajne aj záveru výcvikového programu Kresťanský kouč. Nebolo to inak ani tento rok. V piatok 21. júna 2019 skončil v poradí jedenásty beh a výcvik ukončilo ďalších 18 kresťanských koučov. Každý jeden beh prináša nové skúsenosti. Program sa postupne zdokonaľuje a Boh nás zahrňuje veľkou láskou a… Čítaj viac

Naše manželstvo sa ocitlo v ťažkostiach: môže nám pomôcť kresťanský kouč?

Príbeh rodiny je poznačený krízami každého druhu, ktoré sú aj súčasťou jej dramatickej krásy. Rodine treba pomôcť odhaliť, že prekonaná kríza nevedie k menej intenzívnemu vzťahu, ale k vylepšeniu, usadeniu a dozretiu vína jednoty.  Sv. Otec František: Amoris Laetitia Vaše manželstvo sa ocitlo v kríze? Túžite po hlbšom vzťahu s manželkou, manželom a v skutočnosti sa vzďaľujete?… Čítaj viac

Čo prináša koučing školám?

Koncom roka 2016 absolvovala skupina riaditeľov základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Diecézneho školského úradu v Žiline úvodný dvojdňový blok výcviku koučovacích zručností. Už prvé dva dni tréningu poukázali na naliehavú potrebu začať uplatňovať zásady koučingu pri vedení škôl ako aj v samotných pedagogických procesoch pri výchove a vo vzdelávaní.   Model… Čítaj viac