Pán je moja ochrana

Štvrtok – 19. decembra 2019

Ž 71, 3

Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom 
na moju záchranu;
veď ty si moja opora a moje útočište.

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

Prečítaj si ešte raz uvedený úryvok zo Svätého písma.

V ktorých oblastiach cítiš najviac, že potrebuješ ochranu?
Ako ju dokážeš zveriť do Pánových rúk?
V čom mu naozaj dôveruješ?
Kde si ponechávaš kontrolu vo svojich rukách?
Aké opevnené hrady si staviaš svojim úsilím?
Ako túžiš dôverovať Pánovi?
Ktorý strach ti v tom najviac prekáža?
Čo by to pre teba znamenalo, keby si Pánovi dôveroval viac?
Ktoré emócie by ti v tom mohli pomôcť?
Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma?