Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu

Pondelok – 2. decembra 2019

Mt 8, 5-11

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

„Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.“ Trochu modifikované hovoríme tieto slová pred sv. prijímaním. 
Čo ti tieto slová hovoria? Čo pre teba znamenajú?
Čo prežívaš, keď uvažuješ o týchto slovách? Aké sú to emócie?
Čo ti tie emócie hovoria? Aké posolstvo ti chcú odovzdať?
Čím všetkým ťa inšpiruje viera stotníka?
Čo môžeš a čo chceš urobiť, aby si sa viac podobal stotníkovi?
Ako by si mohol začať?

Poznač si niekoľkými slovami najsilnejšie uvedomenie z dnešného čítania.

Pozn: Všetky čítania sú postupne uverejňované aj na stránke Kresťanský kouč (www.krestanskykouc.sk) v záložke Domov/Advent