Pane, sprav zo mňa svoj nástroj

Ľubica Kosová, kresťanský kouč

Vykročenie ku kresťanskému koučingu

Za mojou túžbou pomáhať  bola aj túžba, aby ma Pán na službu pre iných pripravil. A veru vedie ma, ale inou cestou, ako bola tá, ktorú som si predstavovala ja.

„A keď vás budem musieť viesť inou cestou, ako je tá, ktorú ste si predstavovali, potom vás budem vyučovať a nosiť vo svojom náručí, lebo neexistuje účinnejší liek ako zásah mojej lásky.“ ( Novéna odovzdanosti, Don Dolindo Ruotolo 1882-1970 )

Nevedela som o kresťanskom koučingu a keď som sa o ňom od spolužiakov na škole duchovného poradenstva dozvedela, prešli skoro dva roky skúmania, či vykročiť na túto cestu. Odvaha ma pobádala zistiť, skúsiť a zažiť niečo nové. To niečo sa stávalo čoraz konkrétnejším.

V nemocničnej duchovnej službe sme slúžili pacientom vypočutím, povzbudením, modlitbou, v duchovnom poradenstve zas radou a modlitbou. Cítila som, že ako laik by som mohla ísť ešte viac do hĺbky a pomôcť ľuďom, aby objavili pre seba najlepšie možnosti, riešenia a cesty ku svojim snom a životným túžbam.

Začiatky a silný moment

Do kresťanského koučingu zasahuje Božia láska, mieri k jedinečnosti konkrétneho človeka, ktorý má v sebe odpovede, najlepšie odpovede, na svoje potreby a túžby. Kresťanský kouč mu ich pomáha nájsť v rozhovore kladením otázok na základe počutého. Veľmi silným momentom pre mňa bolo práve prijatie koučovaného počas celého rozhovoru, akoby cez kouča prúdila Božia láska a zaisťovala mu bezpečie, porozumenie, vypočutie a absolútnu pozornosť.

Ako dieťa som pri čítaní rozprávok mala rada kladné postavy a víťazstvo dobra nad zlom, tak v neskorších rokoch som priam obdivovala ľudí pracovitých, ktorí sa vedeli dobre rozhodovať v rôznych situáciách, prinášať pokoj, povedať v správny čas správne slová, povzbudiť, bezpodmienečne prijať iných, rozveseliť, ovládať svoju povahu, napomenúť v láske, poučiť a zároveň zostať priateľskí. Ak som toto obdivovala a časom na to pozabudla pre hektický život popri rodine a práci, Pán mal v pláne mi všetko nielen pripomenúť, ale ma k podobnému viesť. A pretaviť myslenie.

„Veď si chcela, aby som z teba spravil svoj nástroj…“

Magnetom je pravda

Kresťanský koučing ma priťahuje PRAVDOU, ktorá oslobodzuje, prináša POKOJ a  RADOSŤ a tým je pre mňa zaujímavý. Ak vnímam čo odo mňa Boh chce, ak rozumiem tomu, čo sa vo mne deje, viem regulovať svoje správanie, viem pracovať s emóciami, dokážem meniť neužitočné presvedčenia a stereotypy za užitočné.

Keď koučovali mňa

V ktorých oblastiach môjho života robí koučovací prístup prievan v tom najlepšom zmysle? V prijímaní seba samej, pri každodenných činnostiach,  v mojom manželstve, v úlohe mamy, ktorá má dospelé deti v manželstvách, v pozícii dcéry, svokry a starkej, v širších rodinných vzťahoch, ale aj vo varení už „len“ pre dvoch, či v prekonaní fóbie z cestovania vlakom i v rozhodovaní sa pre oddych bez výčitiek.

Keď som dostala od kouča otázku smerujúcu niekam, kde by som ja východisko pre seba nehľadala a práve tam bolo moje najlepšie riešenie, vtedy som si povedala, tak toto chcem vedieť.

Svadby, vnúčatá, koučing

Na konci augusta sme mali poslednú svadbu a pomaly sme unavení odchádzali domov. Pristavila som sa pri jednom svadobčanovi a chvíľu sme sa rozprávali. Nebol čas a ani sila na typický koučovací rozhovor.  Po chvíli som mu položila otázku smerujúcu niekam, kde by on východisko pre seba nehľadal a práve tam ho našiel. Tvár sa mu rozžiarila, usmial sa, chvíľu mlčky zotrval vo vnútornej radosti a pokoji a mne preblyslo hlavou, či aj on bude chcieť byť koučom…

Emócie

Celý rok, ktorý poznačila pandémia korony, som venovala učeniu sa emóciám. Keď ma Pán vedie jeho cestou a sľúbil, že ma na nej bude vyučovať a nosiť vo svojom náručí, veľmi konkrétne vnímam, kde všade môžem predísť a predchádzam konfliktom, zraneniam a sklamaniam, vďaka porozumeniu emóciám.

V osobnom živote som roky hľadala odpovede na otázky, prečo sú reakcie ľudí, najmä blízkych a moje, také aké sú. Cítim vďačnosť a bázeň pred Božím plánom, dať nám emócie, ktoré nám slúžia. Teda mali by slúžiť, ak ich poznáme, rozlišujeme a skúmame a následne navigujeme podľa stvoriteľského plánu.

Vďačnosť

Vo veľkej pokore chcem vyjadriť vďaku a úctu všetkým, ktorí nás sprevádzali s nesmiernou starostlivosťou vo vyučovaní. Prinieslo mi to vyváženosť bytia, pokoj a chuť do služby vo veľkodušnosti.