Plniť vôľu môjho Otca

Štvrtok – 5. decembra 2019

Mt 7, 21. 24-27

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

Prečítaj si ešte raz uvedený úryvok zo Svätého písma.

Prečo nestačí chváliť Boha iba perami?
Čo pre teba znamená “plniť vôľu môjho Otca”?
Ako poznávaš vo svojom živote, čo je tvoja a čo je Božia vôľa?
Ktoré oblasti tvojho života ešte nevieš úplne zveriť Pánovi?
Kedy si v živote staval na piesku a kedy na skale?
Čo všetko by si potreboval v živote zmeniť, by si odteraz staval viac na skale?
Ako by sa vtedy tvoj život zmenil? Ako by to pocítili tvoji blízki?
Čo potrebuješ k tomu, aby si to dokázal?
Čo v tebe taká predstava vyvoláva?
Aké sú to emócie?
Čo ti hovoria o sebe?

Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma?