Spočinie na ňom duch Pánov

Utorok – 3. decembra 2019

Iz 11, 1-5

V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A bude mať záľubu v bázni pred Pánom.
Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných
a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme.
Zem udrie prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí bezbožníka.

Spravodlivosť bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho bokov.

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

Kedy na tebe spočinul duch Pánov?
Aké dary Ducha Svätého si dostal?

K čomu ti tieto dary majú slúžiť?
Ako sa o ne staráš, rozvíjaš ich a používaš?
Ktorý z darov túžiš rozvinúť a používať viac?
V čom by bol tvoj život iný, ak by si niektorý dar rozvinul viac?

Čo prežívaš, keď rozmýšľaš o svojich daroch Ducha Svätého?
Aká je vtedy tvoja najsilnejšia emócia?

Aké posolstvo ti odovzdáva?
Aké ďalšie otázky by si si ešte položil v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma?
Napíš si ich a odpovedz si na ne.
Ďalšie komentáre k textu nájdete tu