SPREVÁDZANIE PÁROV KOUČOVANÍM

Milí priatelia,

ako sme už avizovali, po niekoľkoročnej prestávke prinášame opäť pre koučov program o tom, ako sprevádzať manželské páry (nielen) v ťažkostiach a ako pritom v maximálnej miere využiť silu koučingu. Tento inovovaný online program predstavuje prvú časť formácie koučov (predovšetkým) pre prácu s manželskými pármi, ktoré žijú vo sviatostnom manželstve. Jeho pokračovanie plánujeme na jeseň 2023 a na jar 2024.

Tu je niekoľko oblastí, ktoré tvoria obsah tohto prvého modulu:


kto je klient pri koučovaní páru
biblický pohľad na manželstvo a čo z toho vyplýva pri pomáhaní
ako zvládnuť prvé stretnutie
užitočné modely práce s pármi
koučing páru ako tzv. “framework” koučing
9 oblastí, v ktorých sa musí zdravé manželstvo zladiť
momentálna vitalita vzťahu a ako to ovplyvňuje našu prácu s párom
ako, kedy a prečo vystúpiť z pozície kouča
typológia klientov a ich problémov

a mnoho iného


Harmonogram

Program sa realizuje formou online dvojhodinových stretnutí večer od 19:00 do 21:00 hod. v nasledujúcich dňoch:

pondelok 15. mája 2023
pondelok 22. mája 2023
pondelok 29. mája 2023
pondelok  5. júna 2023
pondelok 12. júna 2023
pondelok 19. júna 2023

Súčasťou programu sú aj textové materiály, ktoré si môžete stiahnuť, vrátane viacerých dotazníkov a pomôcok pri práci s manželským párom.

Registrácia
Zaregistrovať sa môžete za doleuvedenú cenu najneskôr do nedele 8. mája 2023, do 23:55.
Otvárať budeme iba jednu skupinu, preto je počet účastníkov obmedzený.Cena

EARLY BIRD cena za tento program je 276,-EUR (vrátane DPH) a platí do 8. 5.  2023 vrátane.

Cena po tomto termíne je 348,-EUR (vrátane DPH).

Poplatok 276,- EUR môžete zaplatiť v dvoch splátkach po 138,- EUR (prvú v lehote splatnosti faktúry a druhú najneskôr do 9. 6. 2023).

Obchodné podmienky

Výcvik Sprevádzanie párov koučovaním organizuje GKMK, s.r o. so sídlom Hlavná 90, 90089 Častá, IČO: 50908421, DIČ: 2120547077, IČ DPH: SK2120547077, číslo bankového účtu IBAN: SK5011000000002940040407, SWIFT: TATR SK BX.

Neuhradené zálohové faktúry do lehoty splatnosti automaticky stornujeme a uvoľníme miesto ďalšiemu záujemcovi.

Storno poplatky

Pri cene Early bird:

Ak sa účastník odhlási do 5. 5. 2023 (vrátane), vrátime mu plnú zaplatenú sumu.

Ak sa účastník odhlási do 12. 5. 2023 (vrátane), vrátime mu 50% zo zaplatenej sumy. Ak si za seba nájde náhradu, vrátime mu 100% zo zaplatenej sumy.

Ak sa účastník odhlási po 12. 5. 2023, zaplatenú sumu nevraciame. Ak si však účastník za seba nájde do začiatku kurzu náhradu, vrátime mu 100% zo zaplatenej sumy.

Ako sa prihlásiť

Vyplňte prihlášku, ktorú nájdete tu:

https://docs.google.com/forms/d/1yfL0qoV8Gp5075oWxdS0f1OMxQ29mz5DTxw7YuYOa6E/edit?usp=sharing

Po vyčerpaní kapacity bude prihlasovanie zastavené.