THRIVE 2019. Virtuálna konferencia kresťanských koučov


Medzinárodná sieť kresťanských koučov CCNI organizovala v dňoch 10. až 12. 10. virtuálnu konferenciu THRIVE („prosperujte“, „prekvitajte“). Tento rok bol kľúčovou témou koučing z biblickej perspektívy. Má pomôcť kresťanským koučom hľadať spôsoby realizácie svojej služby tak, aby klienti žili plnšie životy v duchu evanjelia, aby kouči vedeli odovzdávať biblické posolstvo v stále viac sekularizovanom svete, aby sa navzájom povzbudzovali a spoločne sa učili. Dohromady odznelo desať zaujímavých príspevkov. Desať koučov ukázalo, ako možno biblické princípy, na ktorých je kresťanský koučing postavený, aplikovať v dnešnom svete.

Štvrtok

Po úvodnej modlitbe upriamil Gary Wood pozornosť účastníkov na množstvo darov, ktoré každý kouč dostal a ako tieto dary možno pretaviť do užitočných nástrojov tak pre samotných koučov, ako aj pre klientov. Jeho preztentácia by sa dala zhrnúť do takejto myšlienky: Dnešný svet viac než inokedy potrebuje metódy práce s ľuďmi vychádzajúce z biblických princípov a to bez ohľadu na to, či pracujeme s veriacim alebo neveriacim klientom. Na niekoľkých príkladoch ukázal, ako takéto biblické princípy obohacujú aj prostredie biznisu. Povzbudzoval kolegov koučov, aby tvorili inšpirovaní Duchom Svätým, aby sa modlili za poznanie. Jeho samotného zaujali kľúčové slová, ktoré rezonujú celým Svätým písmom: verte, prijímajte, nasledujte, starajte sa o rast a prinášajte ovocie. Jeho príspevok, nazvaný 120 stôp (taký krátky bol prvý let lietadla ťažšieho ako vzduch bratov Wrightovcov), zdôraznil, že každá veľká vec začína malým krôčikom.

Sila troch bol názov webinára, ktorý pripravila Janice LaVore Fletcher. Asi tušíte, že hlavná myšlienka bola ako spolupracovať v koučingu s Duchom Svätým. Prešla s nami základné otázky, ktoré si ako kouči musíme vyjasniť, ak chceme pozývať Ducha Svätého do našich rozhovorov. Predovšetkým, kto je Duch Svätý a akú úlohu zohráva v živote kresťana. Krásne state z Jánovho evanjelia, listov Rimanom či Galaťanom alebo v Skutkoch nás povzbudzovali k otvoreniosti a väčšej dôvere v Ducha Svätého a jeho prítomnosti počas rozhovorov. Janice nás učila pýtať sa Ducha Svätého a počúvať jeho hlas. Veľmi silno pôsobilo uvedomenie si skutočnosti, že ako kresťanskí kouči máme aj vďaka Duchu Svätému silu živého Boha, čo nás výrazne odlišuje od ostatných koučov.

Vo štvrtok ešte odzneli dva príspevky, ktoré mi ale časový posun neumožnil sledovať. Jordan Mercedes hovoril na tému Sila presvedčenia a starostlivosť

a Brent O’Bannon nazval svoj príspevok Používajte silné stránky, ktoré máte: Biblické koučovacie stratégie postavené na prednostiach.

Piatok

Originálny koučovací model, nazvaný CHRIST, predstavil jeho autor Walt Hastings, kresťanský kouč, ktorý ho hneď aj predviedol v ukážkovom rozhovore. Walt dokončuje knihu, ktorá vyjde koncom tohto roka a má názov Rýchla cesta k majstrovskému koučingu.

Koučing a viera bola hlavná téma panelovej diskusie v ktorej sa stretli manželia Vic a Gwen Flamingovci a Ircel Harrison. Dôvera v proces, dôvera v klienta a dôvera v Ducha Svätého sú tri oporné body, ktoré nám umožňujú pracovať s klientom efektívne. Táto dôvera nám umožní, že ho nedržíme v jeho zóne komfortu, ale ho z nej s láskou „postrkujeme“ von.

O tom, ako je dôležitý začiatok koučovacieho rozhovoru, hovoril Keith Webb. Uviedol, že často strácame drahocenný čas spôsobom, ktorý klientovi nepomáha. V príspevku Prelomový výsledok vzniká už v prvých siedmych minútach sa zameral na to, ako nestrácať čas nepodstatným, napr. diskusiou o nesprávnej téme, ako čo najskôr objaviť, čo je pre klienta podstatné a čo z toho je najdôležitejšie. Máme sa snažiť, aby koučovacia dohoda bola pre klienta skutočne transfromačná. Takou bude vtedy, keď ide naozaj do hĺbky k podstatnému, čo sám klient takto mnohokrát nedefinuje. Chce vyriešiť momentálny poroblém bez hlbšieho pohľadu. Prakticky ukázal štyri kroky, ktorými sa takýto transformačný koučovací rozhovor uberá: Kam chceš ísť? Prečo je to pre teba dôležité? S akým výsledkom budeš spokojný? Ako sa ti darí ísť, kam chceš?

Záver dňa patril Dennisovi Hooperovi, ktorého preložený článok Ako sa systematicky zdokonaľovať som len pre pár dňami dal na náš web aj facebook. V piatok však Dennis hovoril na inú tému: Ako byť kresťanským koučom bez toho, aby som sa svojou vierou vnucoval. Táto otázka je namieste najmä vtedy, keď je pred nami klient, o ktorého vzťahu k viere nevieme nič. Dennis to opatrne testuje otázkami, ako je klient spokojný so svojim životom v oblasti zdravia, práce, vzťahov a napokon aj duchovna. Bezpečným spôsobom, ako zotrvať na pozícii viery a vytvárať hlbokú dôveru medzi koučom a koučovaným, je nasledovať Ježišov príklad. Dôvera má podľa Dennisa tri stránky, ktoré sú súčasne otázkami, na ktoré si každý klient potrebuje odpovedať: Je tento človek kompetentný? Chce pre mňa to najlepšie? Je spoľahlivý, naozaj to urobí? Ježiš je v tomto pre každého kouča (a nielen kouča) veľkým príkladom.

Príspevok, ktorý som v piatok nesledoval, priniesol neskoro v noci Michael Marx na tému Aby vaši klienti vedeli pomôcť ľuďom so samovražednými sklonmi.

Sobota

Záverečný deň virtuálnej konferencie začal tak ako oba predošlé, modlitbou, a hneď po nej nasledovala prezentácia France Penafortovej Poznaj svoj etický kódex. Frances je členkou etickej komisie ICF. Priblížila nám dva prípady sťažností klienta, ktorými sa v poslednej dobe zaoberala. Zdôraznila, že Etický kódex má pomáhať koučom a chrániť ich. Slúži na to 28 etických štandardov.

K strhujúcemu záveru konferencie prispela svojím svedectvom Sheryl Scanlan. Bolo to posolstvo všetkým kresťanským koučom a bolo veľmi silné. Hovorila o mnohých zápasoch, ktorými prešla a ako našla silu v tom, že sa čoraz silnejšie pridŕžala Boha. V tom spočívala jej odolnosť voči všetkým ťažkostiam. Príspevok nazvala Úloha odolnosti pri budovaní vášho biznisu a viedla ho zážitkovým spôsobom. Medzi otázky, na ktoré sme si mali dať odpoveď, boli napríklad tieto: V akom zápase sa nachádzate práve teraz? Ako by ste ho pomenovali? Ako by ste sa mohli viac primknúť k Otcovi? Povzbudzovala nás, aby sme sa ho pýtali a prosili ho: Čo mám urobiť s tým, čo si mi pripravil pre dnešok? Daj mi, prosím, silu k tomu, aby som urobil všetko, čo mám dnes urobiť. Svoju skúsenosť zhrnula do poznania: Nie sme silnejší ako náš zápas. Náš Boh je silnejší ako všetky naše zápasy. Keď na to zabudneme, začíname bitku prehrávať.

Prosperujme na Slovensku, alebo o jednej túžbe

Tri dni s americkými kresťanskými koučmi bol pre mňa taký malý sviatok. Hoci konferencia Thrive 2019 nebola veľká rozsahom, jej význam spočíva vo vytváraní učiaceho sa spoločenstva a v posilňovaní spolupatričnosti. Všetci autori webinárov, cez ktoré prezentovali svoje príspevky, nezištne sa delili s ostatnými o svoje skúsenosti, postrehy, modely, koncepty či pomôcky. Vynikajúco moderované podujatie umožnilo aj interakciu medzi zúčastnenými a prezentátori boli často zavalení množstvom otázok, na ktoré aj odpovedali. Sám som nečakal takúto dynamiku vo virtuálnom prostredí.

Hoci americkí kresťanskí kouči žijú a pôsobia v inom kultúrnom prostredí ako naši kouči, máme omnoho viac spoločných oblastí než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Tou zjednocujúcou silou všetkých kresťanských koučov, nech už sú kdekoľvek na svete, je naša viera a láska k Ježišovi. A ako kouči máme príležitosť svedčiť o nej v každom jednom rozhovore s klientmi.

Poviem to rovno. Mám túžbu usporiadať podobnú konferenciu na Slovensku. Sila kresťanských koučov narastá a existuje mnoho dobrých skúseností a svedectiev. Potrebujeme sa učiť jeden od druhého. A ktovie, možno sa ho zúčastnia aj naše sestry a bratia, kresťanskí kouči z iných krajín. Virtuálny formát to umožňuje. Možno iba potrebujeme viac dôverovať Duchu Svätému a vykročiť odvážne z vlastnej zóny komfortu. Tento svet to potrebuje a nemáme sa prečo báť. Je to aj naša zodpovednosť, ktorú vo svete máme. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme (Gal, 5, 23).

-red-