Tvoja viera

Štvrtok, 26. marca 2020

Jn 5, 19.36-44

Ježiš povedal Židom: 
Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo.
Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal.
Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.
Slávu od ľudí neprijímam. Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku.
Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali.
Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!

Tvoja modlitba k Duchu Svätému

Otázky na zamyslenie

Podľa čoho vieš, že prijímaš Otca?Ako uchovávaš slovo Otca vo svojom srdci?

Ako by si sa mohol otvoriť viac pre Božiu lásku?

Ako vnímaš slávu, ktorú dáva Boh?

Komentáre
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aeeacd742-7b9c-44c0-a5a9-ca8ad80106ac