Tvoja vízia

Sobota, 4. apríla 2020

Ez 37, 21. 23. 24b. 26-28

Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja vezmem synov Izraela spomedzi národov, medzi ktoré išli, zhromaždím ich zovšadiaľ a privediem ich do vlastnej krajiny. Už sa nebudú poškvrňovať svojimi modlami, svojimi ohavnosťami a všelijakými svojimi neprávosťami. Vyslobodím ich zo všetkých neverností, ktorými sa prehrešili, očistím ich a budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom.
Budú kráčať podľa mojich ustanovení, budú zachovávať a uskutočňovať moje nariadenia. Uzavriem s nimi zmluvu pokoja. Bude to večná zmluva s nimi, že ich usadím a rozmnožím a uprostred nich navždy umiestnim svoju svätyňu. Budem bývať s nimi, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A národy poznajú, že ja som Pán, ktorý posväcuje Izraela; veď uprostred nich bude navždy moja svätyňa.“

Otázky na zamyslenie

Čo všetko v tebe vyvoláva tento úryvok?

Ako vnímaš, že sa text dotýka teba?

Čo ťa na obsahu priťahuje?

Akou emóciou by si to vyjadril?

Čo je svätyňou Boha uprostred tvojho života?