V Otcovej škole

Utorok, 31. marca 2020

Jn 8, 28-29

Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“

 

Otázky na zamyslenie

Sústreď sa a predstav si, že si žiakom Otcovej školy. Vytvor si obraz, aký ti vyhovuje. Dôležité je, aby si sa naozaj v obraze videl, aby tvoja predstava bola živá.

Ako si sa dostal do takejto školy?

Kto ti o nej povedal?

Kto sú tvoji spolužiaci?

Ako sa v tejto triede cítiš?

Čo ťa najviac priťahuje z toho, čo sa tam vyučuje?

Ako to vnímaš, keď sa učíš robiť vždy to, čo sa páči Otcovi?

Čo prežívaš? Aké sú to emócie?