Vďačnosť

Piatok – 6. decembra 2019

Iz 29, 22-24

Preto takto hovorí Jakubovmu domu Pán, ktorý vykúpil Abraháma: ‚Nebude sa už hanbiť Jakub, už nesčervenie jeho tvár. Ale keď uvidia na sebe dielo mojich rúk, budú si ctiť moje meno, budú uctievať Jakubovho Svätého, báť sa budú Boha Izraelovho. Blúdiaci duchom spoznajú múdrosť a nespokojní sa dajú poučiť.‘“

Tvoja modlitba k Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie

Prečítaj si ešte raz uvedený úryvok zo Svätého písma.
Čo všetko vykonal Boh v tvojom živote?
Za čo by si mu mal byť vďačný?
Ako zvykneš Bohu ďakovať?
Akú múdrosť ti dal Boh poznať, tak, že už viac neblúdiš?
Ako si mu prejavil svoju vďačnosť?
V čom ešte túžiš spoznať múdrosť, aby bol tvoj život plnší?
Kde je tvoja nespokojnosť (odbojnosť) a brániš sa poučeniu?
Ako túžiš, aby sa na tebe prejavilo dielo Božích rúk?
Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmito slovami Sv. Písma?