Vložím do vás svojho ducha a ožijete

Nedeľa, 29. marca 2020

Ez 37, 12b-14

„Toto hovorí Pán, Boh: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj.

Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním,“ hovorí Pán, Boh.

Otázky na zamyslenie

Ako a čím je pre teba dôležitý Duch Svätý?

Ako sa staráš o jeho dary, ktoré si dostal pri krste a birmovke?

Ako sa to prejavuje v tvojom živote?

Akým spôsobom ku tebe Duch Svätý hovorí?

Čo robíš pre to, aby si začul hlas Ducha Svätého?

Ako reaguješ na jeho vnuknutia?

Komentáre k čítaniu:
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae4c2f6dc-36c4-423a-bd6f-b1c766daad87