Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom

Nedeľa 12. apríla 2020

1 Kor 5, 6b-8

Bratia, neviete, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom. Ste totiž akoby nekvasený chlieb.
Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus.
Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.

Christus resurrexit!

Prajeme vám radosť zo zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Prinášajte ju ďalej ľuďom , ktorých vám Boh pošle do cesty. Buďte pre nich nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.