Zamyslenie na posledný deň pred adventom 30. 11. 2019 Rim 10, 12-17

Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú: Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“ Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“ Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

 

Modlitba k Duchu Svätému

Duchu Svätý, chcem ťa pozvať do týchto úvah a rozjímaní. Prosím ťa, daj mi múdrosť pochopiť, čo mi chceš povedať, zapáľ mi moje srdce, aby tieto slová prijalo do svojho vnútra a posilni moju vôľu, aby som bol/bola schopný/schopná preniesť tieto slová do svojho života.
Amen.

Otázky na zamyslenie

Aká bola tvoja cesta k viere?
Kto boli tí, ktorí ti ju odovzdávali, ovplyvňovali ťa na ceste k Bohu?
Akým spôsobom to robili?
Čo si prežíval, keď si spoznal Boha, aké to boli pocity?
Ako sa vieš k týmto pocitom vrátiť?
Ako rozvíjaš a upevňuješ svoju vieru?
Ako šíriš svoju vieru ďalej? Komu ju môžeš odovzdávať ty?
Prečo by si to mal robiť?
Aké ďalšie otázky sa ti vynárajú v súvislosti s týmto slovami Sv. Písma?