Zrkadlo

Piatok, 27. marca 2020

Múd 2, 1a. 12-22

Bezbožní hovoria vo svojom zvrátenom zmýšľaní: „Číhajme na spravodlivého, lebo nám je na ťarchu. Stavia sa proti nášmu správaniu, vyčíta nám prestupovanie zákona, žaluje, že sme zradili svoju výchovu. Chvastá sa, že pozná Boha, a Božím synom sa nazýva.
Obžalúva naše zmýšľanie, už aj pohľad na neho je nám na ťarchu. Lebo jeho život je nepodobný ostatným a odlišné sú jeho chodníky. Pokladá nás za spotvorených a bočí od našich ciest ako od nečistoty; blahoslaví údel spravodlivých a chváli sa, že Boh mu je otcom.
Nuž pozrime, či sú jeho reči pravdivé, a skúsme, ako sa to s ním skončí. Lebo ak je ozaj Božím synom, on sa ho ujme a vyslobodí ho z rúk odporcov.
Skúšajme ho potupou a súžením, aby sme poznali jeho miernosť a vyskúšali jeho trpezlivosť. Odsúďme ho na smrť potupnú, veď mu príde pomoc, ako hovorí.“
Takto uvažujú a mýlia sa, lebo vlastná zloba ich zaslepila. Nepoznajú Božie tajomstvá, ani odmenu za svätosť nečakajú a ani v oslávenie čistých duší neveria.

Otázky na zamyslenie

Kedy ti je najviac “na ťarchu” Boží zákon?

Čo prežívaš, keď na seba počuješ kritiku ?

Ktorá tvoja emócia je vtedy najsilnejšia?

Ako by si chcel prijímať spätnú väzbu o sebe?

Čo by ti v tom pomohlo?