Pozrite, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu

Štvrtok, 27. februára 2020 Dt 30, 15-20 Mojžiš prehovoril k ľudu: „Hľa, dnes ti predkladám život a šťastie i smrť a nešťastie. Ak budeš poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré ti dnes dávam, ak budeš milovať Pána, svojho Boha, kráčať po jeho cestách a zachovávať jeho nariadenia, prikázania a ustanovenia, budeš žiť: Pán ťa rozmnoží… Čítaj viac

Srdcia si roztrhnite, nie šaty

Streda – 26. februára 2020 Joel 2, 12-13 Pán hovorí: „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu. Veď on je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí.“ Otázky na zamyslenie Čo ti hovoria slová srdcia si roztrhnite,… Čítaj viac

A nie toto je pôst, aký som si vyvolil?

Piatok, 28. februára 2020 Iz 58, 1-9b Toto hovorí Pán, Boh: „Krič mocne, neutíchaj! Rozozvuč svoj hlas ako poľnica a oznám môjmu ľudu jeho zločiny a Jakubovmu domu jeho hriechy. Áno, deň čo deň ma hľadajú, chcú poznať moje cesty ako ľud, čo koná spravodlivo a práva svojho Boha sa nespúšťa. Žiadajú odo… Čítaj viac

Duchovné sprevádzanie a koučing

Autor: Mgr. Eva Rušínová, FMA Čoraz viac sa vynárajú  otázky aký je rozdiel medzi  duchovným sprevádzaným a koučingom.  Ľudia si často utvárajú názor na tieto formy rozhovorov na základe rôznych útržkovitých informácií, ktoré potom spôsobia zahmlenie ich kontúr. Tak sa zlieva rozdiel medzi jednotlivými pomáhajúcimi profesiami, ako je koučing, psychologické poradenstvo,… Čítaj viac

Pravé svetlo

Streda – 25. decembra 2019 Jn 1, 1-5. 9-14 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali…. Čítaj viac

Otvorte dar emócií

Boh nás stvoril ako emocionálne aj racionálne bytosti. Obidve tieto stránky sa dopĺňajú. Navzájom sa podporujú, definujú a vyjasňujú. Až emócie a rozum dohromady nás robia úplnými a umožňujú nám život v plnosti. Takto píše Matthew Elliott[1], keď sa vo svojej knihe zamýšľa nad tým, prečo sme vo veľkej miere stratili kontakt s vlastnými emóciami… Čítaj viac

Koučing je vynikajúci, keď veci nefungujú, ale môže nám dať oveľa viac

Je pravda, že o hľadaní pomoci zvonka uvažujeme najčastejšie vtedy, keď niečo v našom živote prestalo fungovať a sami si s tým nevieme poradiť. Vtedy sme ochotní otvoriť sa, priznať bezradnosť a obrátime sa – v niektorých situáciách – aj na kouča. Sú to korektívne pohnútky na strane klienta, ktoré ho priviedli za koučom, lebo… Čítaj viac

THRIVE 2019. Virtuálna konferencia kresťanských koučov

Medzinárodná sieť kresťanských koučov CCNI organizovala v dňoch 10. až 12. 10. virtuálnu konferenciu THRIVE („prosperujte“, „prekvitajte“). Tento rok bol kľúčovou témou koučing z biblickej perspektívy. Má pomôcť kresťanským koučom hľadať spôsoby realizácie svojej služby tak, aby klienti žili plnšie životy v duchu evanjelia, aby kouči vedeli odovzdávať biblické posolstvo… Čítaj viac

Ako sa systematicky zdokonaľovať

Autor: Dennis Hooper[1] Mnohé veci vo svojom živote nemáte pod kontrolou. Čo však môžete kontrolovať sú vaše voľby. A môžete vplývať na ľudí a okolnosti. Cielené úsilie je omnoho efektívnejšie, keď ho robíte zámerne. Pred pár týždňami sa na mňa obrátil jeden klient s otázkou: „Počuj Dennis, stále nás povzbudzuješ, aby sme hľadali… Čítaj viac

Noví kresťanskí kouči

Záver júna patrí obyčajne aj záveru výcvikového programu Kresťanský kouč. Nebolo to inak ani tento rok. V piatok 21. júna 2019 skončil v poradí jedenásty beh a výcvik ukončilo ďalších 18 kresťanských koučov. Každý jeden beh prináša nové skúsenosti. Program sa postupne zdokonaľuje a Boh nás zahrňuje veľkou láskou a… Čítaj viac