Kalendár akcií 2021

Akcie v júni a júli

8. 6. 2021
19:30 hod.
Zacielené na majstrovstvo
MIKROKOUČING NA PRACOVISKU
Zlatica Stubbs
Webinár 90 minút
Prihlasovanie
otvorené
25. 6. 2021

21. cyklus
KOUČUJEME SA NAVZÁJOM
prihlasovanie na júl – august
Prihlasovanie
nezačalo
6. 7. 2021
20:00 hod.
Webinár
RASTIEME SPOLU
75 minút

Prihlasovanie
nezačalo