Kalendár akcií 2022

14. jún, 19:30Zacielené na majstrovstvo
AKO MAŤ VIAC KLIENTOV
Marián Kubeš
webinár 90 minút
Prihlasovanie ukončené
7. júl – 4. augustLETNÁ ŠKOLA KRESŤANSKÝCH KOUČOV
vedie Michael J. Marx
Prihlasovanie začalo
23. júl 9:00 – 12:15Ako pomáhať ľuďom so sklonom k samovražde – Michael J. Marx
workshop
Prihlasovanie začalo
12. júl, 20:00Webinár Rastieme spolu
75 minút
Prihlasovanie nezačalo
júl – august27. cyklus Koučujeme sa navzájom
Prihlasovanie nezačalo
9. august, 19:30Zacielené na majstrovstvo
Miriam Němcová
webinár 90 minút
Prihlasovanie nezačalo
13. september, 20:00Webinár Rastieme spolu
75 minút
Prihlasovanie nezačalo
23. – 24. september4. KONFERENCIA KRESŤANSKÝCH KOUČOVPrihlasovanie nezačalo
september – október28. cyklus Koučujeme sa navzájom
Prihlasovanie nezačalo
11. október, 19:30Zacielené na majstrovstvo
webinár Dagmar Spillerová
90 minút
Prihlasovanie nezačalo
september-december
pondelky večer
PRÁCA S EMÓCIAMI PRE KRESŤANSKÝCH KOUČOV 1.

Prihlasovanie nezačalo
pondelky večerEMÓCIE 2. PRÁCA S PRESVEDČENIAMI A TÚŽBAMIPrihlasovanie nezačalo
15. november, 20:00Webinár Rastieme spolu
75 minút
Prihlasovanie nezačalo
november – december29. cyklus Koučujeme sa navzájom
Prihlasovanie nezačalo
13. december, 19:30Zacielené na majstrovstvo
webinár

90 minút
Prihlasovanie nezačalo

V druhom polroku plánujeme otvoriť v septembri program PRÁCA KOUČA S MANŽELSKÝM PÁROM