Kalendár akcií 2021

Akcie v septembri a októbri

20. 9. 2021
až 10. 12. 2021
Štvormesačný výcvik
EMÓCIE V KOUČINGU

Prihlasovanie
otvorené
14. 9. 2021

Webinár
RASTIEME SPOLU
75 minút
Prihlasovanie
nezačalo
12. 10. 2021
19:30 hod.
Zacielené na majstrovstvo
AKO NEMANIPULOVAŤ
Mária Rusková
Webinár 90 minút
Prihlasovanie
nezačalo