Kalendár akcií 2022

11. október, 19:30Zacielené na majstrovstvo
webinár Dr. Richard Weigel
90 minút
Prihlasovanie skončené
september-december
pondelky večer
PRÁCA S EMÓCIAMI PRE KRESŤANSKÝCH KOUČOV 1.

Prihlasovanie skončené
15. november, 20:00Webinár Rastieme spolu
75 minút
Prihlasovanie nezačalo
november – december29. cyklus Koučujeme sa navzájom
Prihlasovanie nezačalo
13. december, 19:30Zacielené na majstrovstvo
webinár Dagmar Spillerová

90 minút
Prihlasovanie nezačalo