Kalendár akcií 2022

22. február, 19:30Zacielené na majstrovstvo
MODEL ÚSPECHU – ako ho využiť v koučovaní
Eva Timková
webinár 90 minút
Prihlasovanie nezačalo
marec – apríl25. cyklus Koučujeme sa navzájom
Prihlasovanie nezačalo
15. marec, 20:00Webinár Rastieme spolu
75 minút
Prihlasovanie nezačalo
12. apríl, 19:30Zacielené na majstrovstvo
webinár Michael Marx

90 minút
Prihlasovanie nezačalo
apríl – jún, pondelky večerEMÓCIE 2. PRÁCA S PRESVEDČENIAMI A TÚŽBAMIPrihlasovanie nezačalo
10. máj, 20:00Webinár Rastieme spolu
75 minút
máj – jún26. cyklus Koučujeme sa navzájomPrihlasovanie nezačalo
14. jún, 19:30Zacielené na majstrovstvo
webinár
Martina Jokelová Ťuchová
90 minút
Prihlasovanie nezačalo
12. júl, 20:00Webinár Rastieme spolu
75 minút
Prihlasovanie nezačalo
júl – august27. cyklus Koučujeme sa navzájom
Prihlasovanie nezačalo
16. august, 19:30Zacielené na majstrovstvo
Miriam Němcová
webinár 90 minút
Prihlasovanie nezačalo
13. september, 20:00Webinár Rastieme spolu
75 minút
Prihlasovanie nezačalo
september – október28. cyklus Koučujeme sa navzájom
Prihlasovanie nezačalo
11. október, 19:30Zacielené na majstrovstvo
webinár
90 minút
Prihlasovanie nezačalo
september-december
pondelky večer
PRÁCA S EMÓCIAMI PRE KRESŤANSKÝCH KOUČOV 1.

Prihlasovanie nezačalo
15. november, 20:00Webinár Rastieme spolu
75 minút
Prihlasovanie nezačalo
november – december29. cyklus Koučujeme sa navzájom
Prihlasovanie nezačalo
13. december, 19:30Zacielené na majstrovstvo
webinár
90 minút
Prihlasovanie nezačalo

V druhom polroku plánujeme otvoriť program PRÁCA KOUČA S MANŽELSKÝM PÁROM

a program intenzívneho prehĺbenia koučovacích zručností v malých skupinách ROZVOJOVÉ LABORATÓRIUM

O týchto programoch, ich obsahu a termínoch vás budeme podrobne informovať