Kalendár akcií 2023

Máj – jún 

18. apríl, 19:30Zacielené na majstrovstvo
ODOLNOSŤ
Dr. Guido Prato Previde
90 minút
Prihlasovanie skončené
18. máj, 20:00Webinár Rastieme spolu
75 minút
Prihlasovanie nezačalo
15. máj – 19. jún (pondelky večer)
SPREVÁDZANIE PÁRU KOUČOVANÍM
M. Kubeš a M. Kubešová

Prihlasovanie otvorené
máj – jún32. cyklus KSNPrihlasovanie skončené
13. jún, 19:30Zacielené na majstrovstvo
Duchovné piliere kresťanského koučingu
Anna Javornická
90 minút
Prihlasovanie nezačalo
11. júl, 20:00Webinár Rastieme spolu
75 minút
Prihlasovanie nezačalo
júl – august33. cyklus KSNPrihlasovanie nezačalo
15. august, 19:30Zacielené na majstrovstvo
webinár
90 minút
Prihlasovanie nezačalo
27. júl – 24. augustLETNÁ ŠKOLA 1
s M. Marxom
Prihlasovanie nezačalo
28. júl – 25. augustLETNÁ ŠKOLA PLUS
s M. Marxom
Prihlasovanie nezačalo
september – október34. cyklus KSNPrihlasovanie nezačalo
12. september, 20:00Webinár Rastieme spolu
75 minút
Prihlasovanie nezačalo
september-december
pondelky večer
PRÁCA S EMÓCIAMI PRE KRESŤANSKÝCH KOUČOV 1.Prihlasovanie nezačalo
10. október, 19:30Zacielené na majstrovstvo
webinár
90 minút
Prihlasovanie nezačalo
14. november, 20:00Webinár Rastieme spolu
75 minút
Prihlasovanie nezačalo
november – december35. cyklus KSNPrihlasovanie nezačalo
november – december29. cyklus Koučujeme sa navzájom
Prihlasovanie nezačalo
12. december, 19:30Zacielené na majstrovstvo
webinár
90 minút
Prihlasovanie nezačalo