Vzdelávacie akcie pre kresťanských koučov 2024

február, apríl, jún, august, október, decemberZacielené na majstrovstvo
január-február, ďalej podľa potrebySkupinové mentoringy – príprava na certifikáciu CCNI
SPREVÁDZANIE PÁRU KOUČOVANÍM II
M. Kubeš a M. Kubešová
január, marec, máj, júl, september, novemberKoučujeme sa navzájom
január, marec, máj, júl, september, novemberWebinár Rastieme spolu
75 minút
september-december
pondelky večer
PRÁCA S EMÓCIAMI PRE KRESŤANSKÝCH KOUČOV 1.