Kresťanský koučing

Čo je kresťanský koučing?

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré  dielo.

2 Tim 3, 16-17

 

  1. Ako kresťanskí kouči sa zameriavame na to, aby sme našim klientom pomáhali rásť, nech už pôsobia kdekoľvek. Nie sme terapeuti, poradcovia ani mentori. Sme kvalifikovaní kouči so zručnosťami, vedomosťami a profesionálnymi certifikáciami, vďaka čomu pomáhame našim klientom dosiahnuť výsledky, po ktorých túžia. Pomáhame im urobiť kroky, ktoré im pomôžu vykročiť z miesta kde sú dnes tam, kam smeruje Božie volanie pre ich život.
  2. Ako kresťanskí kouči očakávame, že naši klienti budú pracovať na sebe. Nebudeme riešiť ich problémy, ale budeme pracovať vytrvalo na tom, aby si boli sami schopní tieto problémy riešiť. Zapájame ich do procesu úprimného sebahodnotenia, sebaskúmania a zaangažovania sa na plnení akčných krokov.
  3. Ako kresťanskí kouči pracujeme s našimi klientmi na budovaní Božieho kráľovstva na zemi. Pomáhame im ísť ďalej tak, aby Božia vôľa bola na prvom mieste vo všetkom, čo robia. Pomáhame im prekonať určité obľúbené stereotypy správania a zabehané postupy, aby sa mohli posúvať dopredu.
  4. Ako kresťanskí kouči všemožne podporujeme našich klientov, vrátane odhaľovania ich nezdravých presvedčení, objavovania ich darov a talentov a budovania vízie budúcnosti. Slúžime im s neochvejnou vierou v ich potenciál, ktorý do nich Boh vložil, aj keď tomu niekedy sami neveria.
  5. Ako kresťanskí kouči pomáhame klientom predstaviť si rôzne verzie budúcnosti, experimentovať s novými nápadmi a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Pomáhame im vidieť v ich živote Božiu prítomnosť.
  6. Ako kresťanskí kouči povieme našim klientom veci, ktoré im iní nepovedia. Spätnú väzbu neprikrášľujeme, ale pomáhame im reflektovať svoje duchovné smerovanie a stávať sa človekom, akého chce z nich mať Boh.
  7. Ako kresťanskí kouči len zriedka poskytujeme rady alebo odporúčania. Za najlepšiu radu pokladáme takú, ktorú objaví sám klient alebo ktorá im bola vnuknutá Duchom Svätým. Dôverujeme v schopnosti klienta vytýčiť pre seba najlepšiu cestu, v ktorej je Boh na prvom mieste.
  8. Ako kresťanskí kouči dôverujeme Duchu Svätému, ktorého prosíme o posilnenie vynaliezavosti a kreativity tak kouča ako aj koučovaného.
  9. Ako kresťanskí kouči nebojíme sa konfrontovať našich klientov, keď sa chcú uspokojiť s priemernosťou. Veríme, že Boh neustále vedie svoj ľud, aby každý človek dosiahol plnosť svojho potenciálu, ktorý mu Boh zveril.

Dobrý kresťanský koučing možno opísať ako jeden z najkonštruktívnejších a najefektívnejších rozhovorov, aké môže veriaci človek mať. Ako kresťanskí kouči slúžime Božiemu ľudu na ceste od závislosti na tomto svete k slobode Božieho prísľubu.