Potrebujem kouča?

 

 

 

V Registri koučov nájdete koučov z rôznych regiónov aj zameraní.

https://registerkoucov.sk

Rozhovor s kresťanským koučom je spôsob, ako odhaliť v sebe potenciál rastu, ako objaviť riešenia, o ktorých sme boli presvedčení, že ich nemáme, ako vyriešiť životné ťažkosti a pritom rešpektovať plnohodnotné kresťanské hľadisko.

Kde nájdem kouča?

Skupina kresťanských koučov pracuje:

v Bratislave

pri Poradenskom centre pre rodiny Family Garden
http://www.familygarden.sk, E-mail:

v Nitre
Centrum pre rodinu Nitra,
https://centrumprerodinu.sk/krestansky-koucing/

v Trenčíne
Centrum pre rodinu Trenčín,
http://www.cprtrencin.sk/kontakt/

v Žiline
pracuje skupina kresťanských koučov. Kontakt: krestanskykoucingzilina@gmail.com, číslo telefónu: 0950 733 099