Potrebujem kouča?

Rozhovor s kresťanským koučom je spôsob, ako odhaliť v sebe potenciál rastu, ako objaviť riešenia, o ktorých sme boli presvedčení, že ich nemáme, ako vyriešiť životné ťažkosti a pritom rešpektovať plnohodnotné kresťanské hľadisko. Medzi najčastejšie okruhy otázok, s ktorými sa ľudia na kresťanských koučov obracajú:

  • Ako sa dostať z krízy v manželskom vzťahu
  • Ako prehĺbiť spoločný duchovný život
  • Ako najlepšie odovzdať vieru svojim deťom
  • Ako sa dobre rozhodnúť
  • Ako získať istotu pri voľbe životného partnera
  • Ako zostať Bohu verný aj po rozchode s partnerom

 

Kde nájdem kouča?

Skupina kresťanských koučov pracuje:

v Bratislave

pri Poradenskom centre pre rodiny Family Garden
http://www.familygarden.sk, E-mail:

v Nitre
Centrum pre rodinu Nitra,
http://new.centrumprerodinu.sk/1/?p=3296

v Trenčíne
Centrum pre rodinu Trenčín,
http://www.cprtrencin.sk/kontakt/

v Žiline
pracuje skupina kresťanských koučov. Kontakt: krestanskykoucingzilina@gmail.com, číslo telefónu: 0950 733 099