O nás

Stránka Kresťanský kouč vznikla z iniciatívy kresťanských koučov, ktorí absolvovali základný výcvik v rámci projektu Family Garden (do roku 2021). Tento program sa realizuje od roku 2014 a každý rok ho ukončilo približne 30 absolventov: predovšetkým laikov, ale aj kňazov a zasvätených osob z niekoľkých kresťanských denominácií. Mnohí z nich pracujú ako dobrovoľníci v rôznych komunitách a poradenských centrách, kde poskytujú koučovacie rozhovory.

Našim cieľom je

  • sprostredkovať informácie a kontakt všetkým, ktorí chcú riešiť najrôznejšie životné situácie z kresťanského hľadiska. Zvláštnu pozornosť venujeme kresťanským manželstvám a poskytovaniu pomoci takým, ktoré sa ocitli vo väčšej či menšej kríze.
  • pomáhať budovať komunitu kresťanských koučov na Slovensku vytvorením priestoru pre vzájomnú podporu a ďalší rast
  • povzbudiť ďalších záujemcov o kresťanský koučing a informovať ich, ako možno kvalifikáciu kresťanského kouča získať

Čo je kresťanský koučing

Profesia kouča sa stáva čoraz vyhľadávanejšou a známejšou. Profesionálny koučing a kresťanstvo sa nevylučujú, naopak koučovacie princípy a kresťanské presvedčenie sú v zhode. Kresťanský kouč integruje vieru do profesionálneho koučovacieho rozhovoru a prináša do neho tak ako každý iný kouč, svoj špecifický pohľad na svet. Konkrétne to napríklad znamená, že:

  • máme špecifický pohľad na to, prečo koučujeme
  • aktivity koučovaného presahujú materiálnu stránku sveta
  • dôverujeme Bohu, vieme že pôsobí v živote klienta
  • životný príbeh klienta je súčasťou väčšieho príbehu