Zdroje

Na tejto stránke nájdete rôzne zdroje pre vaše ďalšie štúdium aj praktické použitie. Prosíme, rešpektujte autorské práva – materiály, pokiaľ nie je uvedené ináč, sú iba na čítanie, pozeranie a vypočutie. Ďakujeme!

ROK 2022

4. konferencia kresťanských koučov – prezentácie lektorov

Príhovor Rich Weigel, prezident CCNI – video

Príhovor Lisa Mladinich, koordinátor CCC – video

WEBINÁRE ZACIELENÉ NA MAJSTROVSTVO

Keď klient hovorí “neviem” – M. Marx – apríl 2022

Ako mať viac klientov – M. Kubeš – jún 2022

Práca s bariérovými presvedčeniami – M. Němcová – august 2022

ROK 2021

Webinár Mikrokoučing – video (Z. Stubbs a P. Seemann 8. 6. 2021)

Webinár Etický kódex – video (M. Marx 11. 5. 2021)

Inštrukcia k dotazníku GPOP – video (D. Spillerová 28. 4. 2021)

Webinár SEBAPOZNANIE KOUČA – D. Spillerová 13. 4. 2021 (prezentácia PDF)

Vzor Dohody o koučovaní

Dohoda o koučovaní

Webinár Rastieme spolu – január 2021 PPT Prezentácia

ROK 2020

Modlitby koučov

Pozrite si modlitby, ktoré vytvorili kresťanskí kouči počas Seminára duchovného rastu 2019.

modlitby-koucov PDF

Webinár – Etický kódex kresťanského kouča

Etický-webinár

Webinár Rastieme spolu – máj 2020

ROK 2019

Koučujeme sa navzájom – webinár pre účastníkov projektu z 21. mája 2019

Webinár – Silné otázky v koučingu (video)

ROK 2018

Materiály zo Seminára duchovného rastu koučov v Čičmanoch, marec 2018

Päť etáp vykúpenia

WEBINÁR Mentoring z 20. 6. 2018

Webinár Mentoring

Webinár Mentoring – zvukový záznam

KOUČIÁDA 2018 – Prehĺbenie uvedomenia – prezentácia

Koučiáda 2018

ROK 2017

Materiály zo Seminára duchovného rastu koučov v Marianke, apríl 2017

Predstava o Bohu

Kto je pre teba Boh

Štýly osobnosti

Kol hanešama

Čo je duchovné

O tajomstvách alebo o identite kresťana

Materiály z 2. konferencie kresťanských koučov v októbri 2017

Vyhlásenie kresťanských koučov na Slovensku

Ježiš a Samaritánka pri Jakubovej studni

Materiály z 1. konferencie kresťanských koučov v októbri 2016

Koučovanie manželských párov